0
 • 0
  0
  0
 • Výsledky Scientologie
  0
  0
  Buďte informováni!
  Do níže uvedeného políčka napište svoji e-mailovou adresu a budete pravidelně dostávat nejnovější informace.
   1. 10. 2009 - Evropa

  Evropský soud pro lidská práva rozhodl ve prospěch Scientologické církve v Rusku

  Štrasburk – Evropský soud pro lidská práva (ECHR) dnes jednomyslně rozhodl ve prospěch dvou církevních skupin scientologického náboženství v Rusku s tím, že mají právo být podle ruských zákonů registrovány jako náboženské organizace. Toto rozhodnutí stanovilo, že tyto skupiny (Scientologická církev ve městech Surgut a Nižněkamsk), mají právo na náboženskou svobodu a svobodu spolčování podle Článků 9 a 11 Evropské úmluvy o lidských právech.

  Právní zástupce církve pro oblast lidských práv Bill Walsh uvedl: „Dnešní rozsudek Evropského soudu pro lidská práva je velkým vítězstvím pro náboženskou svobodu v Rusku i ve všech 47 členských zemích Rady Evropy. Soud samotný přikládá případu nejvyšší důležitost, jelikož rozsudek účinně potlačuje represivní „pravidlo 15 let“, odpírání práv náboženským organizacím, dokud na území Ruska nepůsobí 15 let. Kromě toho bude mít toto rozhodnutí velký dopad na všechny členské země Rady Evropy, které zavedly podobná opatření na potlačení náboženské svobody. Proto ve výsledku nejde jen o vítězství náboženské svobody v Rusku, ale o vítězství náboženské svobody ve všech zemích Rady Evropy.

  V roce 1997 přijala vláda Ruské federace zákon, který znemožňuje náboženským organizacím nabytí jakéhokoli právního postavení, dokud neprokážou, že v daném státě federace existují alespoň 15 let. Takový zákon zjevně diskriminuje náboženství, která v příslušném státě ještě 15 let nepůsobí, a nyní byl Evropským soudem pro lidská práva vyhlášen za protiprávní. "

  V rozsudku Evropský soud uvedl, že bylo „prokázáno, že žalující strany nebyly schopny získat uznání a účinné uplatňování svých práv na svobodu náboženského vyznání a spolčování v žádné organizační formě. První žalující strana nemohla dosáhnout registrace scientologické skupiny jako neziskové organizace, protože byla ruskými úřady považována za náboženskou komunitu. Následně byly žádosti o registraci náboženské organizace, předložené jak prvním, tak i druhým žalobcem, kteří byli zakladateli svých skupin, a také ve jménu třetího žalobce, byly odepřeny z důvodu krátké existence těchto skupin. Navíc jim omezující status náboženské skupiny, pro který splnili podmínky, a v rámci které třetí žadatel fungoval, nepřinesl žádné platné výhody, protože tato skupina neměla právní charakter, neměla právo na vlastnictví majetku a legální postavení, aby mohla ochraňovat zájmy svých členů, a její základní náboženské funkce byly také vážně omezovány. Na základě toho Evropský soud konstatuje, že došlo k zásahu do práv žalobců podle Článku 9, ve smyslu výkladu dle Článku 11.“
    
  Spolu s nedávným rozhodnutím Evropského soudu (2007) ve prospěch práva církevní organizace Scientologické církve v Moskvě na náboženskou registraci dle ruského Zákona o náboženstvích je tento případ právním precendentem, který zaručuje svobodu vyznání a právo na spolčování jak členům Scientologické církve, tak lidem všech vyznání na území všech 47 zemí, které tvoří Radu Evropy (včetně České republiky).

  Evropský soud došel k závěru, že „s ohledem na výše uvedené důvody soud konstatuje, že zásah do práv žalobců na svobodu vyznání a sdružování nelze považovat za „nezbytný v demokratické společnosti“. Jde proto o porušení Článku 9 Úmluvy ve výkladu dle Článku 11".

  Nina de Kastro, mluvčí Scientologické církve v Rusku, rozhodnutí Evropského soudu ocenila slovy: „Toto rozhodnutí nejen potvrzuje práva organizací Scientologické církve v Rusku, ale  představuje také další důležitý precedens k ochraně práv všech ostatních náboženských komunit v Evropě.“

  V současné době další ruská církevní organizace Scientologické církve v Petrohradu čeká na projednání své stížnosti před Evropským soudem pro lidská práva ohledně podobně diskriminačního obtěžování v souvislosti se svou registrací.

  Scientologické náboženství založil L. Ron Hubbard. První organizace církve vznikla ve Spojených státech v roce 1954. Scientologie se postupně rozrostla na více než 8000 církví, misí a skupin a dnes čítá deset milionů členů ve 165 zemích. V Ruské federaci existuje více než 40 organizací a misí Scientologické církve od Petrohradu až po Vladivostok.

  Scientologická církve je v Evropě a po světě registrována jako církev, náboženská organizace nebo nezisková organizace. Přehled postavení Scientologické církve v různých zemí světa najdete na www.scientology.cz.
   
  Celé znění rozsudku naleznete na stránkách Evropského soudu pro lidská práva:
  http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=855203&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

  NAVRCHOLU.cz