0
 • 0
  0
  0
 • Výsledky Scientologie
  0
  0
  Buďte informováni!
  Do níže uvedeného políčka napište svoji e-mailovou adresu a budete pravidelně dostávat nejnovější informace.
   29. 3. 2000 - Evropa

  VE ŠVÉDSKU BYLA SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV ZAREGISTROVÁNA JAKO NÁBOŽENSKÉ SPOLEČENSTVÍ

  ŠVÉDSKO - Všechny Scientologické církve ve Švédsku byly 13. března 2000 zaregistrovány jako „náboženské společenství“.

  Registraci jim udělil Národní justiční úřad pro pozemky a fondy na základě nového zákona o náboženských společenstvích, který začal platit 1. ledna 2000 a jehož cílem bylo ustanovit stejná práva pro všechna náboženství ve Švédsku. Tato registrace následuje poté, co byl církvi v listopadu minulého roku švédskými daňovými orgány udělen status daňově zvýhodněného subjektu.

  Registrace obnáší nepochybné uznání  toho, že švédská  vláda respektuje závazek k zajištění náboženské rovnosti a potvrzuje status  Scientologické církve jako náboženství ve Švédsku.

  Zákon, který nese název Zákon o náboženských společnostech, je jeden ze série zákonů, které ustanovují oddělení státu a luteránské církve, která se oficiálně nazývá švédskou církví. Luteránská církev a Scientologická církev jsou mezi prvními náboženskými společnostmi, které byly zaregistrovány podle nového zákona.

  Registraci kromě Scientologické církve ve Švédsku dostaly i lokální církve v Göteborgu, Malmö a Stockholmu.  Ve stejný den obdržely registraci i Armáda spásy a Náboženská společnost Svědkové Jehovovi.

  „Tyto registrace ukazují, že Švédsko má opět vedoucí směr v Evropě, co se týče podpory náboženské rovnosti," řekl rev. Heber C. Jentzsch, prezident Mezinárodní Scientologické církve. “ Po celém světě od Spojených států přes Švédsko po Austrálii je teď Scientologie uznávána jako náboženství."

  Nový zákon potvrzuje, že postoj Švédska k náboženským společenstvím je v souladu s ustanoveními o náboženské svobodě, deklarované v Ústavě Švédska a Evropské deklaraci lidských práv. Podle znění zákona je „náboženské společenství ve smyslu tohoto zákona společenstvím s náboženskými aktivitami, což zahrnuje organizování náboženských služeb“.

  Minulý rok oslavila Scientologická církev ve Švédsku 30. výročí svého působení. V listopadu stejného roku byla církev uznána švédskými daňovými orgány jako nezisková organizace s náboženskými cíli, která slouží veřejnému prospěchu, a z tohoto důvodu je také osvobozena od daní.       

  Toto rozhodnutí daňového úřadu ve Švédsku znamenalo významný mezník pro církev a nová registrace jako náboženského společenství jen dále potvrzuje náboženský status a ustanovení Scientologické církve ve švédské společnosti.

  Scientologická církev  byla založena filozofem a humanistou L. Ronem Hubbardem v roce 1954. Součástí sociálních aktivit církve je podpora mnoha charitativních a sociálních programů v různých oblastech,  jako je např. drogová rehabilitace, kriminální reformy nebo vzdělávací programy.     

   

  NAVRCHOLU.cz