0
 • 0
  0
  0
 • Výsledky Scientologie
  0
  0
  Buďte informováni!
  Do níže uvedeného políčka napište svoji e-mailovou adresu a budete pravidelně dostávat nejnovější informace.
   5. 5. 2000 - Evropa

  ŠVÉDSKO UZNÁVÁ SCIENTOLOGII JAKO NÁBOŽENSTVÍ - GARANTUJE DUCHOVNÍM PRÁVO PROVÁDĚT SŇATKY

  ŠVÉDSKO - Za důležitý mezník s mezinárodním dosahem se považuje rozhodnutí Švédska, které 5. května 2000 zcela uznalo Scientologickou církev jako náboženství. Národní justiční úřad pro pozemky a fondy udělil duchovním církve právo vykonávat sňatky.

  Ve čtyřstránkovém prohlášení ze 4. května Národní justiční úřad shrnuje  náboženský charakter, trvání a organizaci církve. Toto rozhodnutí uzavírá tím, že Scientologie zcela splňuje kritéria pro uznání jako náboženství. Úřad na základě předchozího udělení statusu náboženské komunity zjistil, že církev splňuje i mnohem důkladnější požadavky dané Zákonem o manželství. To byl poslední krok k úplnému uznání Scientologie jako náboženství ve Švédsku, který duchovním církve umožní legálně vykonávat sňatky.

  Švédsko je za poslední dva měsíce již druhou zemí, kde Scientologie získala uznání jako náboženství. 31. března 2000 udělilo duchovním Scientologické církve povolení vykonávat sňatky také Ministerstvo vnitra Jihoafrické republiky.

  „Švédská církev poskytuje výchovu duchovních, která se skládá z modlitebních obřadů, křtin, sňatků a pohřbů,“ uvádí Národní  justiční úřad. Úřad také shledal, že Scientologie je náboženství založené na výzkumech, dílech a učení jejího zakladatele L. Rona Hubbarda. Její spirituální praxe se skládá z duchovních konzultací, zvaných též auditing, a studia scientologických spisů.

  Rev. Heber C. Jentzsch, prezident Scientologické církve, prohlásil, že tento krok je výrazným historickým mezníkem pro Scientologickou církev v Evropě a pro náboženskou svobodu. „Švédská vláda etabluje skutečnou  náboženskou svobodu v Evropě tím, že používá svou ústavu a  Evropskou deklaraci lidských práv,“ podotkl Jentzch. „Toto uznání od člena evropské komunity ukazuje  standard pro všechny další evropské vlády.“

  V listopadu 1999 byla církev švédskými daňovými orgány uznána za neziskovou organizaci s náboženským cílem, která slouží veřejnému prospěchu, a díky tomu je osvobozena od daní.
  V březnu 2000 Národní justiční úřad pro pozemky a fondy udělil scientologickým církvím status náboženského společenství.

  Scientologie byla založena v r. 1954 a minulý rok oslavila ve Švédsku 30. výročí svého trvání. Církev má ve Švédsku  lokální církve ve Stockholmu, Göteborgu a Malmö s více než 3000 členy. Součástí sociálních aktivit církve je podpora mnoha charitativních a sociální programů v oblastech, jako jsou např. drogová rehabilitace, kriminální reformy nebo vzdělávací programy.

  Poznámka: V některých zemích se kromě církevního sňatku vyžaduje také civilní obřad, aby byl sňatek uznán. V jiných zemích, jako je např. Švédsko, toto pravidlo neplatí  a církve dostaly plnou moc provádět zákonné sňatky. K tomu je ovšem třeba uznání náboženského společenství jako náboženství a určitý důkaz o stabilitě a době trvání tohoto náboženství.

   

  NAVRCHOLU.cz