0
 • 0
  0
  0
 • Výsledky Scientologie
  0
  0
  Buďte informováni!
  Do níže uvedeného políčka napište svoji e-mailovou adresu a budete pravidelně dostávat nejnovější informace.
   1. 12. 2000 - Německo

  NOVÁ NĚMECKÁ VLÁDA NEMÁ NÁMITEK PROTI SCIENTOLOGICKÉ CÍRKVI NEBO JEJÍM ČLENŮM

  NĚMECKO - Nová sociálnědemokratická vláda poprvé oficiálně zprostila Scientologickou církev od pomluv. Stalo se tak díky interpelaci poslanců z CDU/CSU v říjnu tohoto roku (tiskopis č.14/4358). Většina dotazů této písemné interpelace se vztahovala na Scientologickou církev.

  Odpovědi spolkové vlády poprvé oficiálně zprostily Scientologickou církev od pomluv, které se po léta neoprávněně šířily. Kdyby se k těmto záležitostem podobným způsobem přihlíželo za vlády Helmuta Kohla, byly by úřady ušetřeny řady bezvýsledných, ale nákladných šetření. Od začátku by bylo pro všechny zúčastněné výhodné navzájem spolu komunikovat a požadovat, aby byla na stůl položena fakta.

  Ve své odpovědi na interpelaci poslanců z CDU/CSU konstatuje spolková vláda, že Scientologická církev a její členové:

  SE ŘÍDÍ ZÁKONEM
  Citát: „Spolková vláda neobdržela dosud žádné informace o trestně-právním chování Scientologické organizace nebo jejích členů v Německu.“
    
  NEPODNIKAJÍ ŽÁDNÉ KROKY K TOMU, ABY MĚLI VLIV NA HOSPODÁŘSTVÍ
  Citát: „Spolková vláda nemá žádné informace o tom, že si Scientologická organizace opatřuje nepřípustné konkurenční výhody.“

  NEZÍSKÁVAJÍ ŽÁDNÉ NEPŘÍPUSTNÉ KONKUREČNÍ VÝHODY
  Citát: „Spolková vláda nemá žádné informace o tom, že si Scientologická organizace opatřuje nepřípustné konkurenční výhody.“

  TAKÉ NEPORUŠUJÍ ZÁKON O LÉČITELÍCH
  Citát: „Zákon o léčitelích provádí jednotlivé země. Konkrétní informace o porušeních tohoto zákona Spolková republika nemá.“


  Ačkoli byly investovány doslova miliony marek z peněz daňových poplatníků do vyšetřování, aby se dokázal opak, přesto nebylo scientologům nic připsáno k tíži.

  Spolková vláda ve své oficiální odpovědi rovněž uznává, že použití tzv. „filtru na sekty“ - (prohlášení, které musel každý zaměstanec určitých firem, státních organizací anebo dodavatel zboží pro tyto organizace podepsat, aby si udržel zaměstnání anebo dodávky. Dotyčný v tomto prohlášení stvrzoval, že není členem Scientologie a nikdy se nesetkal se Scientologií ani s dílem L. Rona Hubbarda, a také to, že ani v budoucnu nebude Scientologii praktikovat) -  k omezení scientologů jako státních úředníků, příp. podnikatelů vedlo k vážným problémům v mezinárodních obchodních vztazích). Obchodní zmocněnec Spojených států dal Spolkovou republiku na  tzv. „Watch List“, což je seznam zemí, které používají diskriminační opatření v oblasti mezinárodního obchodu, např. ve formě „filtru na sekty“. Spolková republika je tedy konfrontována se šetřením Světové obchodní organizace.

  V této záležitosti také rozhodl pracovní soud v Mnichově, který  prohlásil, že  používání těchto dotazníků je protiprávní. Město Mnichov toto rozhodnutí nenapadlo. Rozhodnutí pracovního soudu je v souladu s jurisdikcí Evropského soudního dvora pro lidská práva.   Například v případě Vogt proti Spolkové republice Německo (1996) Evropský soud prohlásil, že propuštění učitele na základě pouhé příslušnosti k určité organizaci je protiprávní, protože omezuje právo na svobodu mínění a svobodu shromažďování, která je zaručena podle článku 10 a 11 Evropské konvence lidských práv.

  Další soudní rozhodnutí z posledních let názor vlády jen podpořila. Například Zemský soud v Hamburku potvrdil 5. ledna 1998 náboženskou povahu Scientologie. Správní soud ve Stuttgartu a sociální soud v Norimberku sdílely ve svých rozsudcích z let 1999 a 2000 rovněž tento názor:

  Správní soud ve Stuttgartu uvádí: „Na základě podrobných vysvětlení žalobce (Scientologické církve)… nabyl soud přesvědčení, že členové žalobce se nechávají auditovat a navštěvují kurzy a semináře, aby usilovali o cestu „spasení“ ukázanou L. Ronem Hubbardem… Že žalobce požaduje od svých členů odměnu za auditing, kurzy a semináře, není samo o sobě žádnou indicií obchodního podnikání….“

  Odpovědi spolkové vlády jsou ostatně odůvodněny výsledky šetření jiných vládních úřadů na území Německa i mimo něj.

  * Dokumenty, které byly zpřístupněny Scientologické církvi v rámci nahlédnutí do spisů, dokazují, že zástupci Kohlovy vlády přinejmenším v letech 1991, 1992 a 1998  hledali důkazy  údajné „infiltrace“ scientologů na ministerstvech a v průmyslových a obchodních komorách. Dotazovaná místa potvrdila, že na žádné vládní úrovni nejsou známky „infiltrace“. Jednomyslná odpověď byla právem „chybný údaj“.

  * V memorandu ministerstva spravedlnosti ve Šlesvicku – Holštýnsku ze dne 20. ledna 1999 se prohlašuje: „Na pozadí dosud dosažených výsledků pozorování se ukazuje, že výhrady Šlesvicka – Holštýnska proti špionážnímu sledování Scientologické organizace byly vzneseny právem. … Bezprostřední politická činnost Scientologické organizace se jako dříve neprokázala, ale také není zjevně cíleně usilováno o bezprostřední politický vliv. … Zemská vláda nevidí žádný podnět k tomu, aby změnila svůj odmítavý postoj k výzvědnému sledování Scientologické organizace.“

  * Již v září 1999 vysvětlil tehdejší vedoucí Úřadu pro ochranu ústavy Severního Porýní – Vestfálska dr. Fritz-Achim Baumann ve svém interview ve Sternu, proč Scientologie není případem pro Úřad pro ochranu ústavy- poté, co země Severní Porýní – Vestfálsko byla v předchozích letech jedním z největších zastánců sledování.

  * V interview v Süddeutsche Zeitung dne 26. dubna 2000 prohlásila nynější spolková předsedkyně Strany zelených Renate Künast: „Úřad sleduje Scientologii, ačkoli mezitím všichni ví, že Scientologie není pro Spolkovou republiku žádným nebezpečím.“

  * V prohlášeních z 1. října 1993 a 31. prosince 1997 oznámil americký daňový úřad Internal Revenue Service veřejně, že Scientologická církev byla oficiálně uznána jako církev a osvobozena od daní. V prohlášení z prosince 1997 bylo uvedeno: „Scientologická církev byla uznána za osvobozenou od daní poté, co bylo zjištěno, že se jedná o organizaci, která sleduje výlučně náboženské a dobročinné účely. Uznání je založeno na obsáhlých informacích o finančních a jiných záležitostech, které církev poskytla daňovému úřadu.“

  * V nedávné době (rok 2000) byla Scientologie oficiálně uznána jako církev příslušnými vládními úřady ve Švédsku a Jihoafrické republice.

  Sledování Úřadem pro ochranu ústavy v Německu přineslo celou řadu diskriminačních důsledků pro scientology a jejich rodiny. Daňové poplatníky stálo doslova miliony marek. A to v době, kdy by bylo nejdůležitější povinností úřadů zamezit různým formám diskriminace v národě, nenávisti a násilí a tím odvrátit skutečné nebezpečí pro základní práva a právo na svobodu.

  NAVRCHOLU.cz