0
 • 0
  0
  0
 • Výsledky Scientologie
  0
  0
  Buďte informováni!
  Do níže uvedeného políčka napište svoji e-mailovou adresu a budete pravidelně dostávat nejnovější informace.
   10. 8. 2000 - Evropa

  SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV PODÁVÁ PROTI FRANCII ŽÁDOST K EVROPSKÉMU SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

  FRANCIE - Než stačil zaschnout inkoust na novém francouzském „protináboženském“ zákonu, ujala se Scientologická církev aktivity a požaduje u Evropského soudu pro lidská práva, aby prohlásil, že tento zákon porušuje Evropskou úmluvu o lidských právech.

  Žádost této církve, předložená právními zástupci jedné z nejrespektovanějších britských právnických firem Blackstone Chambers, byla podána ve čtvrtek 9. srpna 2001 za výjimečných okolností. Daniele Gournord, ředitelka public relations církve, sdělila: „Extrémistická skupina, sestávající z pouhých 3,5% francouzských zákonodárných orgánů, dokázala prosadit zákon, který se rovná rozsudku smrti pro svobodu přesvědčení a víry ve Francii. Tento zákon nevyhnutelně povede k věznění lidí kvůli náboženskému přesvědčení. Tisíce nevinných věřících čelí hrozbě pokut a uvěznění pouze kvůli  požívání svých práv věřit a spolčovat se dle své svobodné vůle. Žádost této církve u Evropského soudu je proto podávána se záměrem chránit nejenom naše práva, ale práva všech,“ dodala.

  Je pravděpodobné, že tato žádost je předzvěstí vlny odporu. Právníci zastupující ostatní náboženské organizace rovněž pro tento soud připravují stížnosti proti Francii. Jedna organizace sledující  lidská práva uvedla, že nyní, když byl tento zákon uzákoněn, bude mnohem jednodušší postavit francouzskou vládu za tuto diskriminaci před soud.

  Organizace sledující oblast mezinárodních lidských práv a mnoho náboženských organizací odsoudily tento zákon jako represivní a v rozporu s mezinárodními úmluvami o lidských právech.

  Tato ostře napadaná legislativa byla uzákoněna 30. května přes značný odpor francouzské katolické a protestantské církve, židovských a islámských komunit, padesáti představitelů Rady Evropy, mezinárodních organizací za lidská práva a předních francouzských právníků.

  Scientologická církev uvádí, že zákon je do nebe vlajícím nelegálním pokusem rozpustit menšinové církve ve Francii a znemožnit jejich věřícím vyznávat víru dle svého přesvědčení.

  Na tento zákon reagovalo 40 náboženských organizací a organizací sledujících oblast lidských práv tím, že  podaly petici k Radě Evropy. Rada Evropy na tento popud pověřila svého  zpravodaje, aby přezkoumal tento zákon a případy náboženské diskriminace ve Francii.

  Mezinárodní katolická organizace „Pomoc církvi v nouzi“, fungující pod pravomocí papeže,  ve zprávě o náboženské svobodě ve světě za rok 2001 Francii připojila na seznam zemí s diskriminační legislativou.

  Evropské země jako Švédsko, Holandsko, Británie, Norsko a Švýcarsko odmítly postoj Francie přijmout. Švédský vládní úřad roku 1998 kritizoval Francii za „vyhlášení války“ náboženským hnutím. Závěr tohoto úřadu byl: „Nemělo by se dělat nic, co by zvětšilo nesouhlas mezi těmito náboženstvími a zbytkem obyvatelstva. Naopak, společnost by měla podpořit dialog mezi všemi zúčastněnými.“ 

  Tato kritika francouzské vlády se dokonce ještě zostřila, protože na rozdíl od reakcí demokratických vládních zřízení režimy notoricky známé svým porušováním lidských práv tento zákon ochotně přijaly. Čínská vláda pravidelně cituje akce francouzské vlády proti menšinovým vírám, aby ospravedlnila své brutální pronásledování křesťanského hnutí a hnutí Falun Gong. Hongkongská vláda studuje francouzský model se záměrem zavést jej, aby potlačila Falun Gong.

  Francouzský senátor Nicolas About a členka parlamentu Catherine Picard spolupracovali při návrhu zákona s Alainem Vivienem, prezidentem „Meziministerského výboru pro boj proti sektám“, založeného francouzskou vládou. Zákon umožňuje rozpuštění náboženských organizací, u nichž se prokáže vina za dva nebo více poměrně malých přestupků, ať již přímo nebo prostřednictvím lidí, kteří jsou považováni za představitele skupiny. Celá církev by například mohla stát před rozpuštěním, kdyby její představitel byl shledán vinným ze zavinění dopravní nehody, která povede k fyzickému zranění. Kruté postihy zahrnující velké pokuty a odsouzení do vězení by se uplatňovaly vůči každému věřícímu, který by se pokusil o znovuzaložení církve, dokonce i coby jiné právnické osoby.

  Scientologická církev prohlašuje, že About, Picard a Vivien v debatách v parlamentu a prohlášení pro média jasně dali najevo, že mají záměr použít zákon na to, aby odepřeli desítkám tisícům věřících různých církví a náboženství ve Francii jejich právo na praktikování svého náboženství.

  Scientologie je náboženství založené spisovatelem a humanistou L. Ronem Hubbardem, který je nejlépe známýjako autor knihy „Dianetika: Moderní věda duševním zdraví“, vydané ve více než padesáti jazycích. Církev si zasloužila mnoho uznání za účinné programy, které využívají práce L. Rona Hubbarda k vyřešení užívání drog, negramotnosti a zločinnosti. Ve Francii má církev 30000 členů. 

  NAVRCHOLU.cz