0
 • 0
  0
  0
 • Výsledky Scientologie
  0
  0
  Buďte informováni!
  Do níže uvedeného políčka napište svoji e-mailovou adresu a budete pravidelně dostávat nejnovější informace.
   1. 5. 2002 - Evropa

  SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV DOSÁHLA DŮLEŽITÉHO PRECEDENTU PRO PODPORU SVOBODY NÁBOŽENSTVÍ V RUSKU

  RUSKO - Scientologická církev dosáhla rozhodnutí moskevského soudu, které nyní ruským úřadům značně ztíží používání zákona o náboženství z roku 1997, který slouží k rozpouštění minoritních náboženských organizací. Krajský soud v Nikulinském po jednodenním přelíčení zakázal Ministerstvu spravedlnosti použít tento zákon k likvidaci Scientologické církve v Moskvě.

  Scientologická církev v Rusku rychle expanduje a dnes má v této zemi 73 center a 200.000 členů.

  Soudci použili argumentaci Ústavního soudu, který v únoru ruským úřadům zabránil použít tento zákon ke zrušení Armády spásy. Soud vyhlásil, že zlikvidovat prospívající náboženskou organizaci, která nepředstavuje žádnou hrozbu pro veřejný pořádek, porušuje svobodu náboženství.

  Podle zákona o náboženství z roku 1997 se musí náboženské organizace, které byly registrovány před vydáním tohoto zákona, každý rok registrovat znovu, nebo budou rozpuštěny. Podle ruského federálního ministerstva spravedlnosti čelilo do října 2001 likvidaci 2095 náboženských organizací.

  Americké ministerstvo zahraničí a mezinárodní organizace zabývající se lidskými právy označily zákon z roku 1997 za represivní a diskriminující. Ruští představitelé náboženských skupin jej sami nazvali protiústavním. Oficiální Svaz sovětských židů jej popsal jako „povolení k odstřelu“ pro vládu, které jí pak umožňuje obtěžovat a ničit menšinové víry.

  Leisa Goodmanová, ředitelka oddělení lidských práv Mezinárodní Scientologické církve, dnešní rozhodnutí popsala jako „zlomový precedent jak pro Scientologickou církev, tak pro tisíce dalších náboženských organizací. Toto rozhodnutí chrání a podporuje právo na náboženskou svobodu, vyznání a praktikování náboženství v Rusku a značně oslabuje moc represivního zákona z roku 1997“.

  Výsledkem rozhodnutí je, že Ministerstvo spravedlnosti v Moskvě je nuceno Scientologickou církev oficiálně znovu registrovat, o což se církev snažila od roku 1998. Ministerstvo osmkrát odmítlo církev znovu registrovat, buď tak, že na žádost církve nereagovalo, anebo se jí odmítlo zabývat.

  Scientologická církev v Moskvě byla původně registrována jako náboženská organizace v roce 1994 a o opětovnou registraci se snažila od doby, kdy zákon z roku 1997 vstoupil v platnost. Poté, co moskevské Ministerstvo spravedlnosti poprvé odmítlo církev znovu registrovat, jej úspěšně zažalovala. Krajský soud v Nikulinském pak ministerstvu nařídil žádosti církve o opětovnou registraci vyhovět. Ačkoli se ministerstvo ve stanoveném termínu neodvolalo, soudní příkaz nesplnilo. Místo toho si obstaralo svolení moskevské prokuratury „odvolat se“ po termínu. Ve svém „odvolání“ ministerstvo prosazovalo nové argumenty, které nikdy dříve nevzneslo, a tvrdilo, že žádost církve o novu registraci neobsahovala původní doklady o registraci, ačkoli tyto dokumenty byly v držení ministerstva, které je odmítlo vydat. Americké ministerstvo zahraničních věcí podobné chování ruských úřadů opakovaně kritizovalo jako porušování svobody náboženství.

  V celém Společenství nezávislých států je 94 scientologických organizací. V únoru 2001 oficiálně uznala Scientologii jako náboženství Kyrgyzská republika stejně jako tři velká města Kazachstánu: Alma-Ata, Semipalatinsk a Karagandi.

  Scientologické náboženství bylo založeno spisovatelem a humanistou L. Ronem Hubbardem. Z jedné církve, založené scientology v roce 1954, se církev rozrostla na 9 milionů členů ve 151 zemích. Scientologické náboženství tvrdí, že člověk je duchovní bytost, že je v zásadě dobrý a že je schopen duchovního zlepšení. Více informací najdete na www.scientology.org

  NAVRCHOLU.cz