0
 • 0
  0
  0
 • Results of Scientology
  0
  0
  Stay informed!
  Enter your e-mail address in the below field and you'll be getting the latest news regularly.
   4. 9. 2002 - ČR

  PŘI ZÁPLAVÁCH PRAHY POMÁHALO SKORO 7 DESÍTEK DOBROVOLNÝCH DUCHOVNÍCH SCIENTOLOGICKÉ CÍRKVE

  PRAHA - Scientologická církev zmobilizovala na pomoc při záplavách v Praze 68 dobrovolných duchovních, kteří pomáhali od prvního večera, kdy pražskou Kampu zaplavila voda, až do dnů úklidu Karlína.

  Dobrovolní duchovní začali pomáhat v pondělí večer 12. srpna na pražské Kampě, kde budovali zátarasy z pytlů proti stále se zvyšující Vltavě. V této činnosti pokračovali také v úterý 13. srpna. Ve středu 14. srpna,  kdy byly  evakuace pražských občanů již v plném proudu,  dobrovolní duchovní Scientologické církve pomáhali v evakuačních centrech na Praze 1, v dalších dnech také na Praze 2 a 4. Tito dobrovolní duchovní, kteří jsou členy církve, jsou specialisty na úlevu od fyzické či duševní bolesti. V evakuačních centrech pomohli lidem hlavně při bolestech zad, páteře a kloubů. Tyto techniky, které se nazývají asisty, vychází z poznání, že člověk je duchovní bytost, která se může opět uzdravit. Byly vyvinuty a sestaveny americkým spisovatelem a  humanistou L. Ronem Hubbardem. Techniky asistů ve svém  základě pomáhají osobě postižené fyzickou či duševní bolestí nebo zraněním obnovit komunikaci s postiženým místem těla. Díky tomu tak osoba pocítí okamžitou úlevu a rychleji se uzdravuje. Celkově je možné se naučit až 120 těchto technik (asistů). Lidé, kteří se tyto jednoduché techniky naučí, je pak mohou velmi jednoduše používat na dalších a takto si navzájem pomáhat.

  Dobrovolní duchovní Scientologické církve dále pomohli dvaceti operátorkám Centra krizových linek, které byly neustále na telefonu a měly problémy se zády. Jejich vedoucí se další den vyjádřila, že „dnes pravděpodobně děláme nadále svoji práci  jen díky dodaným nervovým masážím“.

  Když se povodně zastavily, nastoupili dobrovolní duchovní na úklid ulic postiženého pražského Karlína od nánosů bahna.

  Celkově téměř 70 dobrovolných duchovních Scientologické církve Praha poskytlo během posledních sedmi dnů dosud přes 407 asistů a 136 komunikačních sezení s lidmi, které záplavy negativně ovlivnily, ať již přímo nebo jen profesně. Tito lidé poté komentovali změnu svého stavu podobnými slovy, jako tato asi padesátiletá evakuovaná paní: „Jako by ze mě všechno spadlo,“ nebo jedna z telefonistek: „Je to super, už mě to (záda) nebolí.“

  Fungující techniky asistů byly rovněž velmi úspěšně použity dobrovolnými duchovními  Scientologické církve v září minulého roku po teroristickém útoku na newyorské Světové obchodní centrum na vyčerpaných hasičích a záchranářích. Pomoc asi 3000 dobrovolných duchovních byla shledána tak účinnou, že jako jediní zde byli ponecháni i potom, co jiné dobrovolnické organizace musely odejít.

  Scientologie je nové náboženské hnutí, které vzniklo v 50. letech minulého století. Je založeno na pracích amerického spisovatele a humanisty L. Rona Hubbarda o duchovní podstatě člověka a jeho vztahu k okolí a k vesmíru. Scientologie vychází z několika tezí:  člověk je duchovní nesmrtelná bytost; je v podstatě dobrý a  usilujeo přežití. Cílem Scientologie je pomocí studia a duchovní konzultace (auditingu) rozetnout kruh zrození a smrti a nastolit tak plnou duchovní svobodu jedince a vrátit mu jeho sebeurčení.  Církev se také úspěšně angažuje v sociální problematice, zejména v oblastech drogových závislostí, nápravy kriminálníků, zvyšování gramotnosti a dohledem nad dodržováním lidských práv.
   
  Scientologická církev má okolo 8 milionů členů po celém světě. V ČR se počet členů a příznivců dá odhadnout na 1 000. Církev je uznána jako církev v mnoha ze 150 států světa, kde působí (např. Maďarsko, Švédsko, USA), a v ostatních je registrována jako nezisková anebo náboženská organizace (např. Německo, Francie).

   

  NAVRCHOLU.cz