0
 • 0
  0
  0
 • Results of Scientology
  0
  0
  Stay informed!
  Enter your e-mail address in the below field and you'll be getting the latest news regularly.
   16. 9. 2002 - ČR

  SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV BLÍŽE K LIDEM!

  PRAHA – Vyšlo dalších šest nových knih s praktickým řešením pro různé stránky života, které jsou k dostání v Misi Scientologické církve v Jindřišské ulici na Praze 1.

  V českém jazyce jsou nyní k dostání nové praktické knihy od amerického spisovatele, vědce, humanisty a zakladatele Scientologické církve L. Rona Hubbarda. Knihy se zabývají odpověďmi na problémy každodenního života v oblastech základní povahy člověka, jeho etiky, cílů a čestnosti a jejich řešením. Odhalují ale také skutečné příčiny stresu, deprese a všech psychosomatických chorob. Další informace, které nově přeložené knihy poskytují, se zabývají  mezilidskými vztahy, motivacemi člověka, příčinami nemocí a jejich nápravou nebo také problémy práce (na čem závisí získání a udržení pracovního místa, jak zabránit vyčerpání a jak být v práci efektivnější).

  V českém jazyce je zatím k dispozici jen malá část knih z obrovské studnice moudrosti L. Rona Hubbarda (1911-1986), který je s více než 160 miliony prodaných výtisků svých děl po celém světě široce uznávaný jako jeden z nejvlivnějších autorů  dvacátého století a který   pomohl svými filozofickými objevy lidem, aby lépe porozuměli sami sobě a ostatním. Díla L. Rona Hubbarda o člověku, mysli a duši dnes čítají desítky milionů slov zaznamenaných v množství knih, rukopisů a ve více než 3 000 nahraných přednáškách.

  Mise Scientologické církve Praha nabízí široké veřejnosti prostřednictvím odborně vyškolených pracovníků a duchovních služby ve formě praktických kurzů na zlepšení života  (Komunikační kurz, kurz Jak se naučit správně učit, Kurz osobní efektivity a mnohé další) a duchovního poradenství, což jsou speciální postupy a techniky, které umožňují člověku rozpoznat příčiny jeho nepříjemných pocitů, selhání, depresí a zbavit se jich tak, aby mohl žít plnohodnotný život.

  „Hlavně jsme zaznamenali  vzrůstající zájem široké veřejnosti o  řešení mezilidských vztahů, toto je pravděpodobně nejbolestivější oblast života lidí a jsme vždy potěšeni, když  se lidem po kurzu daří o mnoho lépe. Lidé studují kurzy individuálně a sami si v nich  nachází  odpovědi a řešení na své životní stavy.  Již více než rok  nás týdně  navštíví přes 100 nových lidí, kteří se osobně informují o možnostech, jak se zlepšit,“ říká Vlastimil Špalek z tiskového  oddělení Scientologické církve

  Scientologie je nové náboženské hnutí, které vzniklo v 50. letech minulého století. Je založeno na pracích amerického spisovatele a humanisty L. Rona Hubbarda o duchovní podstatě člověka a jeho vztahu k okolí a k vesmíru. Scientologie vychází z několika tezí:  člověk je duchovní nesmrtelná bytost; je v podstatě dobrý a  usiluje o přežití. Cílem Scientologie je pomocí studia a duchovní konzultace (auditingu) rozetnout kruh zrození a smrti a nastolit tak plnou duchovní svobodu jedince a vrátit mu jeho sebeurčení.  Církev se také úspěšně angažuje v sociální problematice, zejména v oblastech drogových závislostí, nápravy kriminálníků, zvyšování gramotnosti a dohledem  na dodržování lidských práv.

  Scientologická církev má okolo 8 milionů členů po celém světě. V ČR se počet členů a příznivců dá odhadnout na 1 000. Církev je uznána jako církev v mnoha ze 150 států světa, kde působí (např. Maďarsko, Švédsko, USA), a v ostatních je registrována jako nezisková anebo náboženská organizace (např. Německo, Francie).

   

  NAVRCHOLU.cz