0
 • 0
  0
  0
 • Results of Scientology
  0
  0
  Stay informed!
  Enter your e-mail address in the below field and you'll be getting the latest news regularly.
   5. 11. 2002 - ČR

  NOVÁ BROŽURA O ŠKODLIVOSTI MARIHUANY V ČESKÉ LÍPĚ!

  PRAHA – Protidrogový preventivní projekt ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU, podporovaný Scientologickou církví, představil v tomto týdnu poprvé v češtině velmi úspěšnou brožuru s názvem FAKTA O JOINTU! Tato brožura vyšla v nákladu 10 000 kusů a bude se zdarma distribuovat v České Lípě!

  Protidrogový projekt ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU, podporovaný členy Scientologické církve, oslovil během dvanácti týdnů v ulicích České Lípy  přes 6 500 lidí. Cílem projektu je informovat hlavně děti, mládež a jejich rodiče  o škodlivosti drog, zejména pak marihuany a hašiše, jejichž zdánlivá neškodnost otevírá dveře k dalším drogovým závislostem. Projekt také informuje o skutečném řešení, jak se zbavit drog, a to pomocí unikátního detoxifikačního programu  od amerického vědce, humanisty a spisovatele L. Ron Hubbarda.

  Brožura FAKTA O JOINTU!  je zpracována velmi jednoduše, obsahuje množství grafických znázornění  a na svých 24 stranách definuje samotné cannabinoidy a jejich produkty (hašiš, marihuana a joint). Dále se zabývá  vědeckým pohledem na cannabis, její fyzické a psychické důsledky a rizika vyplývající z jeho konzumace. Také rozvádí a shrnuje pohled na cannabinoidy jako hlavní vstupní drogy k dalším závislostem. Informace v této brožuře vycházejí z mnohaletých výzkumů a studií odborníků na  cannabinoidy z několika zemí světa a také přímo ze zkušeností osob závislých na drogách.

  Jak je cannabis nebezpečná a škodlivá, dokládají tyto dvě citace amerických odborníků:

  „Mohu to shrnout takto: během 20 let, kdy jsem zkoumal lidské buňky, jsem nezažil nikdy žádnou jinou drogu včetně heroinu, která by vyvolávala podobně strašné poškození DNA jako marihuana.“ - Akiro Morishima, americký vědecký pracovník v oboru výzkumu buněk, specialista na účinky drog na buněčné struktury.

  „Žádná jiná droga, která je člověkem užívána, nezůstává v těle tak dlouho jako Cannabis. A neexistuje žádná jiná legální nebo ilegální droga, která napadá každý důležitý tělesný orgán, každý tělesný systém a každou jednotlivou tělesnou buňku.“ - Dr. Carlton E. Turner, University of Mississippi, již 30 let celosvětově uznávaný výzkumný pracovník v oboru Cannabis, který  již v letech 1964-1982 provedl 6500 studií a diskusí o Cannabis.

  Brožura vyšla v nákladu 10 000 kusů a byla hrazena výhradně z příspěvků členů Scientologické církve stejně jako již dalších 35 000 kusů předcházejících protidrogových propagačních materiálů, které sponzorovali a rovněž zdarma distribuovali  členové Scientologické církve hlavně v Praze. Protidrogová kampaň ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU dosud oslovila okolo 150 000 lidí.

  „ Jelikož jsou členové církve hluboce znepokojeni drogovým problémem a jeho ničivými  společenskými dopady, pracují celosvětově již pět desetiletí na tom, aby tento problém pomohli vyřešit. Chceme se podílet na tom, aby se  naše civilizace nestala drogovou civilizací a naše děti nemusely vyrůstat v iluzi drog,“ říká mluvčí kampaně Špalek.

   

  NAVRCHOLU.cz