0
 • 0
  0
  0
 • Results of Scientology
  0
  0
  Stay informed!
  Enter your e-mail address in the below field and you'll be getting the latest news regularly.
   4. 12. 2002 - ČR

  DOBROVOLNÍ DUCHOVNÍ SCIENTOLOGICKÉ CÍRKVE POMOHLI 400 LIDEM!

  PRAHA - V pátek 29. listopadu začala akce dobrovolných duchovních Scientologické církve, která trvala až do neděle 1. prosince.

  Cílem akce bylo pomoci lidem a seznámit je s účinnými technikami pro zlepšení a zvládání běžného života. Akce se konala z větší části ve žlutém stanu o velikosti 60 m2, který byl postaven v blízkosti Jindřišské ulice v Praze a ve kterém také bylo možné shlédnout výstavku z činnosti dobrovolných duchovních, a to hlavně  z letošních povodní v Praze, při nichž dobrovolní duchovní pomáhali  v evakuačních centrech.

  Celkově za tři dny navštívilo akci dobrovolných duchovních přes 1800 lidí, kteří se dozvěděli o nových technikách, jak si v různých oblastech zlepšit život. Například  pro obnovení důvěry sama v sebe, pro zlepšení mezilidských a partnerských vztahů, pro odstranění problémů v práci, pro zvýšení osobní výkonnosti nebo pro vyřešení závislosti na drogách. Lidé dostali také spousty konzultací, jak se naučit učit a jak překonávat překážky při učení.

  Tito dobrovolní duchovní, kteří jsou členy církve a kteří mají svá zaměstnání, jsou specialisty na úlevu od fyzické či duševní bolesti. Během této akce  pomohli 400 lidem hlavně při bolestech zad, páteře a kloubů. Tyto techniky, které se nazývají asisty, vychází z poznání, že člověk je duchovní bytost, která se může opět uzdravit. Byly vyvinuty a sestaveny americkým spisovatelem a  humanistou L. Ronem Hubbardem. Techniky asistů ve svém  základě pomáhají osobě postižené fyzickou či duševní bolestí nebo zraněním obnovit komunikaci s postiženým místem svého těla. Díky tomu tak osoba pocítí okamžitou úlevu a rychleji se uzdravuje.

  Celkově je možné se naučit až 120 těchto technik (asistů). Lidé, kteří se tyto jednoduché techniky naučí, je pak mohou velmi jednoduše používat na dalších a takto si navzájem pomáhat. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat paní Š. H., která napsala: „ Přestala mne bolet záda. Úplně jsem se uvolnila a dodalo mi to sílu vyjít do toho mrazu venku a vydržet tam další 2 hodiny.“

  Fungující techniky asistů byly rovněž velmi úspěšně použity dobrovolnými duchovními  Scientologické církve v září minulého roku po teroristickém útoku na newyorské Světové obchodní centrum na vyčerpaných hasičích a záchranářích. Pomoc asi 3000 dobrovolných duchovních byla shledána tak účinnou, že jako jediní zde byli ponecháni i po tom, co jiné dobrovolnické organizace musely odejít.

  Scientologie je nové náboženské hnutí, které vzniklo v 50. letech minulého století. Je založeno na pracích amerického spisovatele a humanisty L. Rona Hubbarda o duchovní podstatě člověka a jeho vztahu k okolí a k vesmíru. Scientologie vychází z několika tezí:  člověk je duchovní nesmrtelná bytost; je v podstatě dobrý a  usiluje o přežití. Cílem Scientologie je za pomoci studia a duchovní konzultace (auditingu) rozetnout kruh zrození a smrti a nastolit tak plnou duchovní svobodu jedince a vrátit mu jeho sebeurčení.  Církev se také úspěšně angažuje v sociální problematice, zejména v oblastech drogových závislostí, nápravy kriminálníků, zvyšování gramotnosti a dohledem  na dodržování lidských práv.
   
  Scientologická církev má okolo 8 milionů členů po celém světě. V ČR se počet členů a příznivců dá odhadnout na 1 000. Církev je uznána jako církev v mnoha ze 150 států světa, kde působí (např. Maďarsko, Švédsko, USA), a v ostatních je registrována jako nezisková anebo náboženská organizace (např. Německo, Francie).

   

  NAVRCHOLU.cz