0
 • 0
  0
  0
 • Results of Scientology
  0
  0
  Stay informed!
  Enter your e-mail address in the below field and you'll be getting the latest news regularly.
   20. 12. 2002 - Evropa

  DOBROVOLNÍ DUCHOVNÍ SCIENTOLOGICKÝCH CÍRKVÍ V CELÉ EVROPĚ POMOHLI 36 299 LIDEM!

  EVROPA/PRAHA - V rámci celoevropské akce dobrovolných duchovních Scientologické církve, která se konala v letošním roce ve 41 městech Evropy, bylo pomoženo 36 299 lidem.

  V každém z těchto měst byl postaven v průměru minimálně jeden velký žlutý stan na jeden týden. V takových stanech, umístěných na exponovaných místech měst, pak byly dodávány  jednoduché techniky určené k úlevě od fyzické a psychické bolesti. Například při bolestech  zad, k uvolnění páteře a svalstva, zlepšení nálady apod.

  Tyto techniky, které se nazývají asisty (od slova pomoc), vychází z poznání, že člověk je duchovní bytost, která se může opět uzdravit. Byly vyvinuty a sestaveny americkým spisovatelem a  humanistou L. Ronem Hubbardem. Techniky asistů ve svém  základě pomáhají osobě postižené fyzickou či duševní bolestí nebo zraněním obnovit komunikaci s postiženým místem jejího těla. Díky tomu tak osoba cítí okamžitou úlevu a rychleji se uzdravuje. Celkově je možné se naučit až 120 těchto technik (asistů). Lidé, kteří se tyto jednoduché techniky naučí, je pak mohou velmi jednoduše používat na dalších a takto si navzájem pomáhat.

  Dále byly poskytnuty konzultace v oblastech mezilidských vztahů a porozumění, studijních problémů a drogových závislostí.

  Žluté stany dobrovolných duchovních navštívilo v rámci této akce 81 348 lidí. Z toho bylo technikami asistů pomoženo 21 835 lidem a 14 464 lidí dostalo pomoc formou  konzultací. Žlutý stan pomoci si postavili také  dobrovolní duchovní v České republice v Praze. Za tři dny trvání  navštívilo tuto akci  přes 1 800 lidí.  Pomoc obdrželo přes 400 lidí. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat paní Š. H., která napsala: „Přestala mne bolet záda. Úplně jsem se uvolnila a dodalo mi to sílu vyjít do toho mrazu venku a vydržet tam další 2 hodiny.“

  Dobrovolní duchovní Scientologické církve jsou specialisty na úlevu od fyzické či duševní bolesti. Jejich činnost byla také velmi oceněna při letošních povodních v Praze, kde svými technikami pomohli lidem v Evakuačních centrech a také unaveným členům hasičských záchranných sborů.

  Fungující techniky asistů byly dobrovolnými duchovními  Scientologické církve rovněž velmi úspěšně použity v září minulého roku po teroristickém útoku na newyorské Světové obchodní centrum na vyčerpaných hasičích a záchranářích. Pomoc asi 3 000 dobrovolných duchovních byla shledána tak účinnou, že jako jediní zde byli ponecháni i po tom, co jiné dobrovolnické organizace musely odejít.

  Scientologie je nové náboženské hnutí, které vzniklo v 50. letech minulého století. Je založeno na pracích amerického spisovatele a humanisty L. Rona Hubbarda o duchovní podstatě člověka a jeho vztahu k okolí a k vesmíru. Scientologie vychází z několika tezí:  člověk je duchovní nesmrtelná bytost; je v podstatě dobrý a  usiluje o přežití. Cílem Scientologie je pomocí studia a duchovní konzultace (auditingu) rozetnout kruh zrození a smrti a nastolit tak plnou duchovní svobodu jedince a vrátit mu jeho sebeurčení.  Církev se také úspěšně angažuje v sociální problematice, zejména v oblastech drogových závislostí, nápravy kriminálníků, zvyšování gramotnosti a dohledem na dodržování lidských práv.
   
  Scientologická církev má okolo 8 milionů členů po celém světě. V ČR se počet členů a příznivců dá odhadnout na 1 000. Církev je uznána jako církev v mnoha ze 150 států světa, kde působí (např. Maďarsko, Švédsko, USA), a v ostatních je registrována jako nezisková anebo náboženská organizace (např. Německo, Francie).

   

  NAVRCHOLU.cz