0
 • 0
  0
  0
 • Results of Scientology
  0
  0
  Stay informed!
  Enter your e-mail address in the below field and you'll be getting the latest news regularly.
   19. 6. 2002 - SR

  SCIENTOLOGICKÁ CIRKEV ROZBIEHA PROTIDROGOVÚ KAMPAŇ TIEŽ NA SLOVENSKU

  LEVICE - Scientologická cirkev, ktorá je na Slovensku reprezentovaná Dianetickým centrom v Leviciach, usporiadala v minulom týždni preventívne prednášky ohľadne drog na štyroch lokálnych stredných školách. Zdá sa, že tento fakt vyvolal hlavne v médiách vlnu záujmu.

  Scientologická cirkev odmieta drogy v ich podstate, pretože ovplyvňujú myseľ a chovanie jedinca. Človek potom nie je sám sebou, čo je protikladom učenia cirkvi, povedal Jiří Voráček, tlačový hovorca Scientologickej cirkvi pre ČR a Slovensko.

  Z tohto dôvodu cirkev organizuje protidrogovú kampaň pod názvom POVEDZ NIE DROGÁM - POVEDZ ÁNO ŽIVOTU už niekoľko rokov po celej Európe. V rámci tejto kampane dobrovoľníci z radov cirkvi venujú tisíce hodín ročne práci s verejnosťou. Sú distribuované stovky tisíc materiálov ročne o účinkoch drog ako je marihuana, extáza, LSD alebo heroin. Okrem distribúcie týchto materiálov sa cirkev angažuje tiež vo verejných vystúpeniach na podporu postoja  NEBRAŤ DROGY!

  V rámci tejto kampane prebehol v Maďarsku v apríli 2002 veľký protidrogový maratón, ktorý trval 1 mesiac a jeho cesta viedla cez celé Maďarsko (zhruba 220 miest a dediniek) s cieľom zvýšiť informovanosť o drogovom probléme. Táto akcia nie len získala podporu verejnosti, ale i štátnych a lokálnych orgánov. Napr. Ministerstvo vnútra umiestilo mapu a informácie o tomto maratóne na svoje oficiálne webové stránky.

  V Českej republike prebehol v rámci Pražského medzinárodného maratónu v máji 2002 beh družstiev, kde scientológovia ako jediný tím prezentovali myšlienku života bez drog. Tento tím sa umiestnil na 2. mieste a mohol tam prehovoriť o dôležitosti života bez drog na pódiu pred 25 000 ľuďmi.

  Nie je teda nič prekvapujúce, že sa lokálna cirkev na Slovensku v tejto problematike angažuje. Tiež je to len dôkaz toho, o čo sa snaží cirkev - o generáciu detí a mládeže, ktorí nebudú vyrastať na drogách. Ako ukazujú štatistiky spotreby drog v každej európskej zemi, spotreba drog stále rastie a bohužiaľ  zvyšovaním spotreby drog klesá hranica veku prvého kontaktu s drogou u detí a mládeže.

  V rámci zvládania problematiky drog v strednej Európe bude rovnako usporiadaný protidrogový maratón cez štyri zeme - Maďarsko, Slovensko, Poľsko a Českú republiku  - v auguste a septembri 2002. Cieľ maratónu je jasný - zvýšiť povedomie o tom, čo drogy spôsobujú, ale i o dôležitosti toho žiť život bez drog. V rámci toho bude vydistribuovaných niekoľko desiatok tisíc informačných brožúr  o drogách.

  Scientologická cirkev je založená na práci amerického spisovateľa L. Ron Hubbarda. Scientologia vychádza z toho, že jedinec je duchovná nesmrteľná bytosť, ktorej zážitky siahajú za hranice jedného života. Cieľom Scientologie je rozťať pomyselný kolobeh zrodenia a smrti a dosiahnuť plné duchovné vedomie. Scientologia pôsobí v 150 zemiach celého sveta a hlási sa k nej okolo 8 miliónov členov. Vo väčšine zemí je registrovaná ako cirkev (napr. Maďarsko, Švédsko, USA) alebo ako náboženská spoločnosť (napr. Nemecko, Francúzsko alebo Rakúsko).       

  NAVRCHOLU.cz