0
 • 0
  0
  0
 • Results of Scientology
  0
  0
  Stay informed!
  Enter your e-mail address in the below field and you'll be getting the latest news regularly.
   24. 6. 2002 - SR

  SCIENTOLOGICKÁ CIRKEV OTVORILA UŽ DRUHÚ MISIU V BRATISLAVE

  BRATISLAVA – Už druhýkrát v tomto roku došlo k slávnostnému otvoreniu Misie Scientologickej cirkvi na Slovensku – v Bratislave. Otvorenie misie nasleduje záujem ľudí o Dianetiku – modernej vedy o duševnom zdraví a Scientologie – použiteľnú náboženskú filozofiu v hlavnom meste Slovenska.

  Túto nedeľu 23. júna prebehlo oficiálne otvorenie novej misie Scientologickej cirkvi v Bratislave za účasti 50 členov a priaznivcov a zástupcov manažmentu cirkvi pre strednú Európu. Otvorenie bolo o 16 hodine slávnostným prestrihnutím pásky. Potom sa účastníci presunuli do blízkeho kultúrneho strediska, kde okrem slávnostných prejavov bolo tiež niekoľko hudobných vystúpení.

  „Otvorenie už druhej Scientologickej misie na Slovensku v takej krátkej dobe (prvá misia bola otvorená 27. apríla tohto roku v Leviciach) ukazuje na stále vzrastajúci záujem o Dianetiku a Scientologiu na Slovensku,“ povedal Jiří Voráček, tlačový hovorca Scientologickej cirkvi pre Českú a Slovenskú republiku.     
          
  V hlavnom meste Slovenska pôsobila skupinka ľudí, ktorí zoznamovali širokú verejnosť s Dianetikou a Scientologiou, už od roku 2000. Ako táto skupinka rástla a rozširovala sa, zväčšoval sa i záujem verejnosti, a tým vznikol základ pre vybudovanie Bratislavskej misie Scientologickej cirkvi, ktorá je už druhým oficiálnym reprezentantom Scientologickej cirkvi na Slovensku.

  „So Scientologiou som sa najskôr stretol ako člen cirkvi, ktorá mi pomohla veľmi v rodinnom živote a tiež v práci. Bolo to pre mňa tak prínosné a dôležité,  že som sa rozhodol prijať ponuku a stať sa riaditeľom bratislavskej skupiny, aby sa aj ostatní ľudia na Slovensku mohli zoznámiť s touto skvelou filozofiou,“ povedal Štefan Lopušný, riaditeľ Bratislavskej misie Scientologickej cirkvi.      

  Scientologia je nové náboženské hnutie, ktoré vzniklo v 50. rokoch minulého storočia. Je založená na prácach amerického spisovateľa a humanistu L. Rona Hubbarda o duchovnej podstate človeka a jeho vzťahu k okoliu a k vesmíru. Scientologia vychádza z niekoľkých téz:  človek je duchovná nesmrteľná bytosť; je v podstate dobrý a  snaží sa o prežitie. Cieľom Scientologie je cez štúdium a duchovnú konzultáciu (auditing) rozťať kruh zrodení a smrti a nastoliť tak plnú duchovnú slobodu jedinca a vrátiť mu jeho sebaurčenie.

  Dianetika je predchodkyňou Scientologie, ktorá sa zaoberá tým, ako duševné zážitky človeka ovplyvňujú jeho život a ako sa vysporiadať s tými, ktoré majú na jedinca negatívny vplyv.
   
  Scientologická cirkev má okolo 8. miliónov členov po celom svete. Na Slovensku sa počet členov a priaznivcov dá odhadnúť na 1 000. Cirkev je uznaná ako cirkev v mnohých zo 150 štátov sveta, kde pôsobí (napr.: Maďarsko, Švédsko, USA) a v ostatných je registrovaná ako nezisková alebo náboženská organizácia (napr. Nemecko, Francúzsko). Scientologia sa tiež venuje mnohým charitatívnym a sociálnym projektom. Najväčší z nich je protidrogová kampaň POVEDZ NIE DROGÁM, POVEDZ ÁNO ŽIVOTU, ktorá sa rozvinula už tiež na Slovensku.     

   

  NAVRCHOLU.cz