0
 • 0
  0
  0
 • Results of Scientology
  0
  0
  Stay informed!
  Enter your e-mail address in the below field and you'll be getting the latest news regularly.
   27. 6. 2006 - ČR

  NEJVĚTŠÍ PROTIDROGOVÁ INFORMAČNÍ KAMPAŇ V ČR SPOJENÁ SE SPORTEM - SKONČIL IV. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2006

  Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2006 je celonárodní protidrogová akce, kterou uspořádal protidrogový preventivní projekt Scientologické církve ŘEKNI NE DROGÁM - ŘEKNI ANO ŽIVOTU. Letošní IV. ročník poukázal na NUTNOST mnohonásobně rozšířit protidrogovou prevenci, bez které není možné drogám předcházet a tak zabránit či zamezit jejich užívání a šíření.

  Slavnostní zahájení IV. ročníku Cyklo-běhu proběhlo v Hradci Králové v pondělí 12. června 2006 výběhem cykloběžců a 60ti dětí, Cykloběžci dorazili do Prahy o 12 dní později v pátek 23. června.  Oficiální ukončení a výsledky Cyklo-běhu byly vyhodnoceny v úterý 27. června u příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog (26. červen). Protidrogové vyslance přijal pan senátor Josef Vaculík, místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který akci aktivně podpořil a velmi poděkoval účastníkům za jejich záslužné přispění při zvládání celospolečenského problému drog. Spolu se senátorem Josefem Vaculíkem přijal cykloběžce také pan senátor Luděk Sefzig, předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie. Oba se k akci také připojili svými podpisy na Prohlášení Měst bez drog a zároveň toto Prohlášení Měst bez drog od zástupců Cyklo-běhu přijali. Byla v něm vůle 40- ti představitelů měst Čech a Moravy ke zlepšení primární prevence a zaujetí větší aktivity v boji proti drogám v jejich regionech. Celorepublikový Cyklo-běh tak upozornil na problematiku drog, hlavně ve spojení s mládeží a dětmi a pomohl zvýšit celospolečenskou aktivitu právě na poli primární prevence. Problém drog stále silněji prostupuje do naší společnosti, která se pod jejich vlivem zhoršuje, také díky kriminalitě vyvolané drogami.

  Užívání konopí je podle údajů, které v Bruselu zveřejnilo v roce 2005 Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, nejrozšířenější v České republice, což znamená, že Češi jsou na prvním místě v užívání marihuany v EU. Česko se objevilo na úplné špici evropského žebříčku také v užívání halucinogenní extáze. V popředí je i u dalších narkotik, jako jsou lysohlávky či metamfetamin (pervitin).

  Celá trasa letošního dvanáctidenního Cyklo-běhu vedla přes 40 měst Čech a Moravy. Celkem čítala přes 1400 kilometrů. V kombinaci jízdy na kole a běhu převažovala jízda na kole. Družstvo 6-ti scientologů, kteří sami žijí život bez drog, urazilo tuto vzdálenost za 12 dní.

  Akce se setkala s velikou odezvou a některá města se živě zajímala o formální i neformální aktivity, které prevenci posílí. V protidrogové prevenci je důležitý postoj a tak se představitelé všech 40 –ti měst na trase připojili k myšlence Cyklo-běhu formou Prohlášení Města bez drog. Na Cyklo-běhu se také aktivně podíleli někteří senátoři Parlamentu ČR jak z Čech, tak i z Moravy. V rámci  Cyklo-běhu bylo také vyškoleno 2550 dětí v protidrogovém vzdělávání. Ve všech 40-ti navštívených městech proběhly  v jejich ulicích protidrogové informační kampaně, při kterých byly distribuovány informační materiály o sociálních a zdravotních rizicích drog. Současně byly občanům zodpovídány dotazy k této problematice.    

  Projekt Řekni NE drogám – řekni ANO životu funguje v ČR od roku 2001 jako občanské sdružení. Za tuto dobu uspořádal přes 4000 protidrogových informačních kampaní v ulicích měst celé ČR. Projekt současně informuje o funkčním řešení pro drogově závislé pomocí metody L. Ron Hubbarda výhradně bez náhražkových drog (www.detoxacademy.org).

  NAVRCHOLU.cz