0
 • 0
  0
  0
 • Výsledky Scientologie
  0
  0
  Buďte informováni!
  Do níže uvedeného políčka napište svoji e-mailovou adresu a budete pravidelně dostávat nejnovější informace.
   21. 3. 2003 - ČR

  UKÁZKA TECHNIK POMOCI POUŽITÝCH NA MÍSTĚ SVĚTOVÉHO OBCHODNÍHO CENTRA TAKÉ V PRAZE

  PRAHA - v sobotu 22. března začíná dvoutýdenní expozice a ukázka technik Dobrovolných duchovních Scientologické církve v tzv. “Žlutém stanu“ o velikosti 108 m2, který bude rozložen na třech určených místech hlavního města Prahy. Na této akci bude přítomno celkem 60 Dobrovolných duchovních Scientologické církve.

  Cílem tohoto projektu, který je propagován poselstvím NĚCO SE S TÍM DÁ UDĚLAT, je ukázat a seznámit  širokou veřejnost s funkčními technikami L. Ron Hubbarda, díky kterým si mohou lidé vzájemně pomoci. Nejčastěji jsou to oblasti: zmírňování fyzické a psychické bolesti vedoucí k úlevě (bolesti zad, kloubů apod.), mezilidské vztahy, zneužívání drog apod.  

  Dobrovolní duchovní existují ve více než 150 státech a jsou zruční v 19 předmětech včetně manželského poradenství, vzdělání, zvládání zneužívání drog, řešení konfliktů, pomoci u nemocí a zranění, zvládání negramotnosti, zmírnění tělesné a emoční bolesti, poskytování řešení pro nebezpečné prostředí, organizování veřejnostních programů a mnohem víc.

  Dobrovolní duchovní chtějí a umí pomoci. Poskytli pomoc například uprchlickým táborům v Kosovu, obětem zemětřesení v Kobe v Japonsku, těm co přežili bombardování v Oklahoma City a v neposlední řadě při zvládání následků útoku na Světové obchodní centrum  v New Yorku. V České republice byli Dobrovolní duchovní zapojeni při pomoci v době záplav v Praze, kde odvedli svoji odbornou práci u Hasičského záchranného sboru Hlavního města Prahy u celkem 7 sborů (zvládání únavy, úleva od bolesti zad a svalového napětí).

  Akce „Žlutý stan“ poběží letos téměř ve všech evropských městech včetně Prahy. Jen za loňský rok navštívilo tuto akci v celé Evropě přes 81 000 tisíc lidí. „Scientologická církev v celé Evropě touto akcí ukazuje, že existují jednoduché techniky svépomoci, které může použít kdokoli“, říká mluvčí této kampaně Špalek.

  Scientologie je nové náboženské hnutí, které vzniklo v 50. letech minulého století. Je založeno na pracích amerického spisovatele a humanisty L. Ron Hubbarda o duchovní podstatě člověka a jeho vztahu k okolí a k vesmíru. Scientologie vychází z několika tezí: člověk je duchovní nesmrtelná bytost; je v podstatě dobrý a  snaží se o přežití. Cílem Scientologie je skrze studium a duchovní konzultace (auditing) rozetnout kruh zrození a smrti a nastolit tak plnou duchovní svobodu jedince a vrátit mu jeho sebeurčení. Církev se také úspěšně angažuje v sociální problematice, zejména v oblastech drogových závislostí, nápravy zločinců, zvyšování gramotnosti a dohledem nad dodržováním lidských práv.
   
  Scientologická církev má okolo 8 milionů členů po celém světě. V ČR se počet členů a příznivců dá odhadnout na 1 000. Církev je uznána jako církev v mnoha ze 150 států světa, kde působí (např. Maďarsko, Švédsko, USA) a v ostatních je registrována jako nezisková anebo náboženská organizace (např. Německo, Francie).

   

  NAVRCHOLU.cz