0
 • Tiskové zprávy
  0
  0
  0
 • Mr.
  0
  0
  0
 • Mr.
  0
  0
  0
 • Mr.
  0
  0
  0
 • Popis Scientologie
  0
  0
  0
 • Vyznání víry
  0
  0
  0
 • Uznání Scientologie
  0
  0
  0
 • Výsledky Scientologie
  0
  0
  0
 • L. Ron Hubbard
  0
  0
  0
 • Řekni NE drogám
  Řekni ANO životu
  0
  0
  0
 • Dobrovolní duchovní
  0
  0
  0
 • Další odkazy
  0
  0
  Buďte informováni!
  Do níže uvedeného políčka napište svoji e-mailovou adresu a budete pravidelně dostávat nejnovější informace.
   - vytisknout stránku  - vytisknout vše  - odeslat e-mailem

  POPIS SCIENTOLOGICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ

  CÍRKVE, MISE A SKUPINY

   

  POLNÍ DUCHOVNÍ A DIANETICKÉ SKUPINY

  Na nejnižší úrovni scientologické struktury jsou polní auditoři, což jsou speciálně vzdělaní scientologičtí duchovní, kteří poskytují auditing a úvodní služby. Polní auditoři mohou pracovat samostatně, nebo spolu s jinými auditory coby část neformální skupiny zvané „dianetická skupina”. Polní auditoři vykonávají pro scientologické náboženství důležitou funkci tím, že do náboženství uvádí lidi ze široké veřejnosti a pomáhají jim pokračovat v auditingu a vzdělání v Scientologické církvi.

  Polní auditoři a dianetické skupiny církví jsou podporovány prostřednictvím Mezinárodního Hubbardova církevního svazu duchovních (I HELP) – kalifornské neziskové náboženské organizace. I HELP poskytuje polním duchovním materiály, publikace a duchovní vedení v podobě technické a administrativní pomoci dle potřeby, aby byla zajištěna ortodoxnost a úspěch jejího působení.

   

  SCIENTOLOGICKÉ MISE

  Scientologické mise tvoří další úroveň církevní struktury. Mise je náboženská nezisková organizace, která poskytuje základní dianetické a scientologické služby.

  Mise jsou diseminační aktivitou Scientologie, která oslovuje ty, kteří se s ní ještě nesetkali. Mise nemají plnohodnotné postavení jako církve, ani nemají oprávnění vzdělávat nebo vysvěcovat scientologické duchovní. Jsou často – ale ne vždy – otevírány v oblastech světa, které dříve nepřišly do styku se Scientologií. Po celém světě existují stovky misí. Když mise dosáhne určité velikosti, stane se obvykle scientologickou církví.

  Mise jsou církví duchovně vedeny a podporovány prostřednictvím organizace Mezinárodní scientologické mise (SMI – Scientology Missions International), což je kalifornská nezisková náboženská organizace, která slouží jako ústředí pro všechny mise.

  Účelem SMI je propagovat a šířit Scientologii tak, že zakládá nové mise a pomáhá stávajícím misím v jejich růstu. SMI pomáhá jednotlivým scientologům otevřít nové mise a tím zpřístupnit Scientologii široké veřejnosti po celém světě. Následkem toho vznikají nebo existují  mise v tak široké paletě zemí jako jsou Pákistán, Ghana, Indie, Turecko a Malajsie.

   

  CÍRKVE NEBO ORGANIZACE TŘÍDY 5

  Nad misemi jsou v scientologické struktuře scientologické církve. První úroveň církví poskytuje úvodní nebo pokročilejší dianetické a scientologické vzdělání a auditing, včetně všech náboženských služeb, které poskytují mise, a navíc vzdělává auditory až do úrovně třídy V. Z tohoto důvodu jsou v Scientologii známy jako církve nebo organizace „třídy V”. (Jen církve mají oprávnění vzdělávat a vysvěcovat scientologické duchovní).

  Určitým církvím třídy V se říká „Centra pro celebrity“. Jsou přístupné pro všechny členy církve, ale hlavně pro umělce, osobnosti ze sportu, vládní představitele a další profesionály v jakémkoli oboru. Poskytují nerušené prostředí, ve kterém se mohou věnovat auditingu a vzdělávání.

  Církve třídy V se po technické stránce starají o kvalitu služeb dodávaných v místních misích a skupinách a mezi polními auditory. Pravidelně přezkoumávají kvalitu auditingu a vzdělávání dodávaného v svých příslušných oblastech a mají zaměstnance, jejichž funkce je jakoukoli oblast nesprávného použití technologie napravit tím, že zajistí, aby byla intenzivně přestudována odpovídající část náboženských spisů.

  Všechny scientologické církve a jejich duchovní poskytují členům církve pomoc s manželskými, rodinnými a dalšími problémy a provádějí scientologické náboženské obřady, včetně pojmenování novorozenců, svateb a pohřbů. Pravidelně pořádají nedělní služby a páteční shromáždění. A dále zaštiťují pravidelná setkání členů církve, kde se poslouchají nahrané přednášky L. Ron Hubbarda.

  Církve třídy V jsou centry Scientologie ve svých náboženských komunitách. Organizují členy církve do výborů a veřejných aktivit, jak je podrobněji popsáno níže. Poskytují scientologům místo, kde se mohou setkat s ostatními a účastnit se akcí při příležitosti oslav scientologických náboženských svátků.

  Všechny scientologické církve (a mise) a jejich členové na všech úrovních se účastní aktivit zlepšujících přežití na všech dynamikách. Sponzorují a účastní se celé řady dobrovolných aktivit, aby pomohly svým městům a svým zemím.

  Mezi těmito stojí za povšimnutí informační kampaně  „Za USA bez drog” a „Řekni NE drogám – řekni ANO životu”, které jsou organizovány ve Spojených státech, Kanadě a Evropě. V Itálii scientologové shromažďují a likvidují potenciálně nebezpečné použité stříkačky ve veřejných parcích. V České a Slovenské republice scientologové věnují desítky hodin týdně distribuci informačních materiálů o nebezpečí marihuany a extáze. V mnoha oblastech scientologové pracují na nočních a víkendových dobrovolných programech, aby zvýšili úroveň gramotnosti chudých městských dětí. Běžné jsou také projekty pro zlepšení životního prostředí, jako je sázení stromů, úklid ulic a snahy zbavit oblast nevzhledných graffiti. Jsou také aktivní v charitě, jako je poskytování jídla a oblečení chudým, vánoční sbírky hraček pro chudé děti a přístřešky pro bezdomovce a pomoc dospívajícím, kteří utekli z domova.

  Scientologičtí dobrovolní duchovní používají své znalosti a umění auditovat, aby zmírnili utrpení obětí katastrof jako byly v roce 1992 nepokoje v Los Angeles a hurikán Andrew na Floridě. Přes 3 000 dobrovolných duchovních pomáhalo 11. září 2001 při neštěstí na Ground Zero v New Yorku. Téměř sedm desítek dobrovolných duchovních pomáhalo při záplavách v Praze v létě 2002.  <<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  >>
  NAVRCHOLU.cz