14. 10. 2007 - Evropa

Mezní rozhodnutí pro Scientologickou církev v Moskvě bylo Evropským soudem pro lidská práva potvrzeno

Mezní rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva potvrzující náboženská práva scientologů po celé Evropě se stalo nyní zákonem. Soud zamítl žádost ruského státu k revizi jeho rozhodnutí z 5. dubna z protěžování moskevské Scientologické církve. Rozhodnutí zrušilo vládní zamítnutí města Moskvy zaregistrovat Scientologickou církev Moskva jako náboženskou organizaci.

S tímto neodvolatelným rozhodnutím jde také precedent pro ustanovení soudních rozhodnutí, které pomohou zaručit náboženskou svobodu a náboženská práva nejen asociaci scientologů, ale lidem všech vyznání ve všech 47 státech spadající pod Radu Evropy.

Soud shledal, že „zamítnutí registrovat Scientologickou církev v Moskvě moskevskými orgány nebylo učiněno v dobré víře a které také opomenuly svoji neutralitu a nestrannost vůči žadatelům z náboženského společenství. Ve světle výše uvedeného, soud shledal zásah do práv svobody vyznání žadatelů a jejich asociace jako neoprávněný. Tudíž byl porušen Článek 11 Úmluvy ve znění s ohledem na Článek 9.“

Elena Saycheva, mluvčí Scientologické církve Moskva uvítala soudní rozhodnutí a řekla, „Toto rozhodnutí nejenom, že potvrzuje práva Scientologické církve, ale také ustanovuje důležitý precedent k ochraně práv všech ostatních náboženských společenství v Evropě.“

Ruské scientologické církve v Petrohradu, Surgutu a Nižněkamsku mají také své případy v řízení u Evropského soudu pro lidská práva kvůli podobnému diskriminačnímu obtěžování v souvislosti s jejich registrací.

Scientologické náboženství bylo založeno L. Ronem Hubbardem.  První církev byla ustavena ve Spojených státech v roce 1954. Církev tvoří více než 7500 místních církví, misí a skupin s 10 miliony členů ve 163 zemích. V Ruské federaci je přes 40 scientologických církví a misí od Petrohradu po Vladivostok.

Scientologie je právně uznána jako církev v mnoha ze 163 států světa, kde působí (např. Maďarsko, Švédsko, USA). V ostatních je registrována jako nezisková/náboženská organizace (např. Německo, Francie, Česká a Slovenská republika).

Scientologie je učením o duchovní podstatě člověka a jeho vztahu k okolí a k vesmíru.

Přistupuje k člověku jako k duchovní bytosti a poskytuje lidem nástroje, které mohou použít pro zvládnutí nebo zlepšení různých situací a problémů, se kterými se setkávají ve svém životě. Cílem Scientologie je skrze studium a duchovní konzultace (auditing) překonat kruh zrození a smrti, a nastolit tak plnou duchovní svobodu jedince a vrátit mu jeho sebeurčení. Církev se také úspěšně angažuje v sociální problematice, zejména v oblastech drogových závislostí, nápravy zločinců, zvyšování gramotnosti a dohledu nad dodržováním lidských práv.

www.scientologie.cz
www.scientology.org

Tisková kancelář Scientologické církve pro ČR a SR, c/o Dianetické centrum Praha, Jindřišská 7, 110 00 Praha 1,
Tel.: (+420) 221 111 131-2, fax: (+420) 224 222 545
E-mail: scientologie@scientologie.cz, www: http://www.scientologie.cz/tisk

 

NAVRCHOLU.cz