2. 2. 2010 - Evropa

V BRUSELU BYLA SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA NOVÁ CÍRKEVNÍ ORGANIZACE SCIENTOLOGICKÉ CÍRKVE PRO EVROPU

Brusel - Téměř 1 000 scientologů a jejich hostů z celé Evropy navštívilo v sobotu 27. ledna 2010 slavnostní otevření církevní organizace Scientologické církve pro Evropu. Zástupce Church of Scientology International, mateřské organizace scientologického náboženství, zahájil uvítací ceremoniál v historické budově z počátku 20. století na bulváru de Waterloo 100-103.

Hlavním mluvčím byl reverend Robert Adams z Church of Scientology International v Los Angeles, který přivítal scientologickou veřejnost, personál a hosty z více než 12 zemí, jimž představil novou bruselskou pobočku „jako církevní organizaci v mezinárodním městě zasvěcenou pomoci Evropanům“.

Reverend Adams nazval toto otevření „začátkem nové éry pro scientologickou veřejnost a všechny obyvatele Belgie a Evropy. V naší církvi jste vždy vítáni a rádi bychom vás vyzvali ke spolupráci, protože sloužíme široké veřejnosti, které přinášíme efektivní řešení, jejichž účelem je zastavit viditelný úpadek společnosti, v níž žijeme, a povznést ji.“

Mezi význačnými hosty, kteří pronesli projev při příležitosti otevření nové organizace církve, byli Hugo Coveliers, senátor belgického parlamentu; profesor Aborfazl Beheshti, profesor mezinárodních vztahů a ekonomie energií na Univerzitě Lille ve Francii; dále Juan Ferreiro, španělský zástupce oddělení záležitosti ministerstva spravedlnosti; paní Katalin Szomor, členka odborné Komise pro drogy maďarského parlamentu a bývalá národní protidrogová koordinátorka; a reverend Christopher Vonck, rektor Fakulty srovnávacích studií náboženství na Univerzitě v Antverpách.

V svém projevu k scientologům a hostům senátor Coveliers řekl: „Tato nová organizace církve v hlavním městě Evropy je nádherným svědectvím vaší pomoci a vy si můžete být i nadále jisti mou podporou. Vy se o lidi staráte a tato organizace církve je příkladem takového přístupu.“

Nová budova církve prošla rozsáhlou rekonstrukcí, nejen aby poskytla dostatek prostoru pro všechny scientologické náboženské služby, ale aby se také stala zázemím pro služby, jež poskytují společnosti členové církve v rámci mnoha aktivit a humanitárních programů.

Součástí budovy disponující plochou přes 8 000 m2 je rozsáhlá informační hala, ve které je umístěna multimediální výstava popisující jak náboženskou víru a praktiky, tak život a odkaz zakladatele Scientologie L. Rona Hubbarda. Součástí výstavy jsou také církví sponzorované humanitární programy a programy zlepšování společnosti, které nabízejí praktická řešení sociálních problémů, jako jsou kriminalita, drogy, negramotnost, úpadek morálních hodnot a živelné katastrofy v důsledku přírodní i lidské činnosti. Tyto programy představují práci organizací Scientologické církve při poskytování služeb pro společnost v místě jejich působení i v dalších částech světa.

V budově je také velká síň, která rovněž slouží jako kaple pro nedělní náboženské služby, svatby a křtiny. Dále se zde nachází Dokumentační středisko, které obsahuje sbírky materiálů, kde se nacházejí písemné a mluvené materiály L. Rona Hubbarda. Místnosti pro náboženské poradenství a studium. Kanceláře a konferenční místnosti sloužící iniciativám zaměřeným na lidská práva a ke koordinačním schůzkám s podobně orientovanými organizacemi.

Reverend Adams zakončil ceremoniál těmito slovy zakladatele Scientologie L. Rona Hubbarda:

„Neměňte člověku žádné náboženství, neměňte člověku žádnou politiku, nenarušujte nezávislost žádného národa. Raději naučte člověka používat to, co má a co zná, aby mohl v rámci jakéhokoli politického rámce poprvé vytvořit skutečnou civilizaci na Zemi.“

Nová pobočka Scientologické církve v Bruselu je třetí církevní organizací otevřenou za poslední rok v Evropě. V dubnu 2009 se otevřela nová organizace ve švédském městě Malmö a v říjnu 2009 to bylo v Římě.

Brusel, Malmö a Řím se nyní připojují k seznamu nových církevních organizací Scientologické církve otevřených v hlavních a velkých městech po celé Evropě včetně Národní Scientologické církve pro Španělsko v Madridu; v Německu v Berlíně; a v Anglii v Londýně.

Podobně i v USA byly v roce 2009 otevřeny tyto nové církevní organizace, aby mohly poskytovat služby rostoucímu počtu scientologů. V Texasu se v dubnu 2009 otevřela Scientologická církev Dallas; v Tennessee se v dubnu 2009 otevřela Scientologická církev a Centrum pro celebrity Nashville; a v hlavním městě USA se v říjnu 2009 otevřela Zakládající Scientologická církev Washington, DC.

Další slavnostní otevření tří nových organizací církve je naplánováno na únor 2010. A dalších 12 nových organizací církve má být dokončeno do konce letošního roku.

 

Tisková kancelář Scientologické církve pro ČR a SR, c/o Dianetické centrum Praha, Jindřišská 7, 110 00 Praha 1,
Tel.: (+420) 221 111 131-2, fax: (+420) 224 222 545
E-mail: scientologie@scientologie.cz, www: http://www.scientologie.cz/tisk

 

NAVRCHOLU.cz