7. 2. 2010 - USA

Otevření nové organizace Scientologické církve v Las Vegas o rozloze téměř 3 700 m2 je dokladem růstu místní skupiny s dnes již čtyřicetiletou tradicí

LAS VEGAS, Nevada – 1500 scientologů a jejich hostů z celé Nevady a západních Spojených států se v sobotu sešlo na slavnostním otevření nové organizace Scientologické církve v Las Vegas. Tato organizace s adresou Emerson Avenue 2761, jejíž prostory zabírají téměř 3,700 m2, bude sloužit členům církve z celé Nevady a je dokladem významného rozvoje kongregace, která se zde zformovala již před 40 lety.

Večerní slavnost řídil předseda Religious Technology Center a duchovní vůdce pan David Miscavige, který shromážděné scientology a hosty přivítal v jejich nové organizaci. Od účastníků se mu dostalo nadšených díků za jeho úsilí, kterým k otevření této nové organizace přispěl.

Mezi speciálními hosty slavnostního otevření byli například kongresmanka Shelley Berkleyová, starosta města Las Vegas Oscar Goodman, člen městské rady Las Vegas Steven Ross a specialistka z oddělení komunitních služeb města Las Vegas a zástupkyně starosty v místní mezináboženské radě, paní Maria Castillo-Couchová.

Ve svém uvítacím proslovu pan Miscavige řekl: „To, co my představujeme, rezonuje s tímto městem, které vyrostlo ze snů umělců a v němž se ke každému chovají jako k někomu. Ano, v minulosti jsme již otevřeli nové organizace v kulturních centrech světa. Ale tady skutečně hovoříme o ‚největším pódiu planety Země‘. Tato organizace stojí ve městě tak jasném, že jeho záři vidíte až z hlubokého vesmíru. A nyní je domovem naší nejnovější organizace Scientologické církve a Celebrity centra Las Vegas.

Starosta Las Vegas pan Oscar Goodman přivítal novou organizaci slovy: „Umělecká tvořivost mění nejen to, jak lidé vnímají město, ale i to, jak o sobě smýšlejí jeho obyvatelé. Mění jejich názor a postoj k životu samotnému. A právě zde hrajete velmi zásadní roli. Proto se jako starosta nejrychleji rostoucího města těším na spolupráci s vámi jako s nejrychleji rostoucím náboženstvím.“

Kongresmanka Berkleyová ve svém projevu vyzdvihla iniciativu církve v oblasti lidských práv: „Je více než povzbudivé sledovat, jak efektivně se členové vaší církve angažují ve školách, školních skupinách, organizacích pro mladé lidi a dalších komunitních organizacích v Las Vegas a nabízejí praktické vzdělání o lidských právech. Takovým účinným zapojením v životě obyvatel Scientologická církev neustále pomáhá posilovat tento národ a vytvářet celosvětový základ pro mír.“

Při popisu nově otevřené organizace pan Miscavige poukázal, že Celebrity centra jsou speciální organizace Scientologické církve, jejichž účelem je obohacovat kulturu podporou umělců.

„První nová organizace tohoto druhu se otevřela teprve minulý rok v proslulém americkém hlavním městě hudby – v Nashvillu,“ prohlásil. „Ale jak řekl váš starosta, to, co se dnes hraje v tomto městě, se hraje v každém dalším kulturním centru na Zemi.“

„A co víc, se vší úctou ke skromnosti pana starosty, to, co v dnešní době mezinárodní umělci uvádějí ve svých životopisech na předních místech, není Londýn, Paříž, Tokyo, Miláno nebo New York. Ne, jde o to, zda mohou říci: Ano, vystupuji v Las Vegas – v hlavním městě zábavy této planety.“

„Není sporu o tom, že když L. Ron Hubbard mluvil o ‚umění, na které se dívají lidé, které poslouchají lidé a které prožívají lidé, protože umění není jen krmivo pro úzkou skupinu zasvěcenců, ale duševní strava všech...‘, mohl klidně mluvit o všem, co toto město jako světoznámé hlavní město umění a zábavy představuje – místo, kde se velká show kvalifikuje jako „božský počin“ a kde neexistují slova jako ‚přehnané‘ pokud to lidi strhne“, pokračoval pan Miscavige.

„O to významnější je, že dnes slavnostně otevíráme ideální organizaci, která ztělesňuje to, co LRH řekl o umění. Cituji:
„Velikost kultury je určena velikostí jejích snů a tyto sny sní umělci.“

„Ale to stále není vše, co tato ideální organizace představuje. Jako ideální organizace Scientologické církve je totiž dokonale vybavená na to, aby přijala kohokoli jiného, který tuto kulturu vytváří. Ty, kteří stojí v zákulisí každého představení, ty, kteří poskytují služby, kteří podporují a pečují o každého umělce, protože i oni jsou součástí Las Vegas a tato organizace je tedy také jejich. A totéž platí pro kohokoli jiného, kdo stojí za proudícím životem tohoto města: pro jeho techniky, učitele, policisty, kuchaře, manažery a profesionály všech oborů – i oni mohou žádat o cokoli, co tato organizace poskytuje.“

„Tam, kde zneužívání drog zamořilo oblast showbusinessu a odtud se šíří dál do ulic, tam tato církev dokáže situaci změnit,“ uvedl. „Máte k dispozici náš protidrogový program, který kdekoli, kde je zaveden, snižuje poměr uživatelů drog v populaci o 40, 50 i 60 procent. Tam, kde jsou děti, které nemají šanci se byť jen přiblížit k dosažení nějakého významného cíle jednoduše proto, že neumějí číst a nedokážou studovat, nabízíme metodu, která během pouhých pár týdnů zvyšuje úroveň gramotnosti o dvě až tři třídy. Pro domácnosti plné nesvárů a čtvrti prosáklé násilím přinášíme průvodce životem založený na zdravém rozumu pod názvem Cesta ke štěstí. A tam, kde došlo k rozkladu sociální sítě a kde občané mezerami v ní propadají až na dno, tam je naše církev připravená pomoci.“

Bývalá synagoga a škola sídlící na pozemku o rozloze pěti akrů pouště, prošla rozsáhlou renovací, aby mohla poskytovat veškeré náboženské služby a sloužit jako základna pro veřejně prospěšné služby, které církev poskytuje svými aktivitami a humanitárními programy svých členů.

Rozsáhlé informační centrum pro veřejnost nabízí stálou multimediální výstavu, která popisuje zásady víry Scientologické církve a její praktiky a přibližuje život a odkaz zakladatele Scientologie, pana L. Rona Hubbarda. Tato výstava také zahrnuje církví sponzorované humanitární a sociální programy, které nabízí praktická řešení sociálních neduhů jako je zločinnost, zneužívání drog, negramotnost, úpadek morálních hodnot či pomoc v případě přírodních i člověkem způsobených katastrof. Tyto programy jsou součástí práce Scientologické církve a jejích služeb v každé komunitě, v níž sídlí, ale i ve společnostech po celém světě.

Součástí nové organizace je také kaple pro nedělní služby, svatby, obřady pojmenování (obdoba křtu) a další události, jako jsou například workshopy či semináře pro umělce; místnosti pro duchovní poradenství, kurzovní místnosti pro náboženské studium; místnosti pro konání seminářů; knihkupectví, které nabízí psané i mluvené dílo L. Rona Hubbarda; kanceláře pro vztahy s veřejností a zasedací místnosti pro koordinace společenských programů se stejně smýšlejícími organizacemi ve společnosti. Jsou zde prostorné salonky a centrální nádvoří, které slouží setkáním umělců a veřejných návštěv, což je v souladu s unikátním cílem scientologického Celebrity centra pomáhat umělcům, a tak přispívat kultuře jako celku.

Na závěr oslavy promluvil pan Miscavige o významu nové církve pro Las Vegas: „Vaše město vystoupilo z písečných dun, aby se stalo uměleckým impériem a inspirovalo svět. Je tak skutečným městem snů – a to snů velmi extravagantních. A protože i my víme, jaké to je, stavět na základě snů, respektujeme smělost vaší vize – a společně můžeme toto město rozsvítit tak jasně, že bude zářit do věčnosti.“
Společně s místními scientology, kteří stáli u zrození této nové organizace, pan Miscavige přestřihl pásku a pozval všechny účastníky dál.

___________________________

Církevní organizace v Las Vegas je třetí nová organizace Scientologické církve otevřená v roce 2010 a osmá od minulého roku. Bruselská pobočka Scientologické církve pro Evropu byla otevřena 23. ledna 2010. Organizace Scientologické církve v Québeku otevřela jako první velká organizace v Kanadě své brány 30. ledna za účasti pana Miscavige. V říjnu 2009 pan Miscavige představil dvě velké církevní organizace: Zakládající organizaci scientologické církve ve Washingtonu, DC a organizaci Scientologické církve v Římě. V dubnu 2009 řídil otevření organizací Scientologické církve v Nashville v Tennessee, v texaském Dallasu a ve švédském Malmö.

Tyto organizace se přidávají k řadě scientologických církevních organizací ve světových hlavních městech, mezi něž patří i národní organizace Scientologické církve ve Španělsku v madridské čtvrti Barrio de las Letras, organizace Scientologické církve v New Yorku na pokraji Times Square, organizace v kalifornském San Francisku v původní historické Transamerica Building, organizace v centru Londýna či organizace v německém Berlíně, která sídlí nedaleko brandenburské brány.

Do konce roku je plánováno slavnostní otevření dalších 12 církevních organizací Scientologické církve.

 

Tisková kancelář Scientologické církve pro ČR a SR, c/o Dianetické centrum Praha, Jindřišská 7, 110 00 Praha 1,
Tel.: (+420) 221 111 131-2, fax: (+420) 224 222 545
E-mail: scientologie@scientologie.cz, www: http://www.scientologie.cz/tisk

 

NAVRCHOLU.cz