VÝSLEDKY DIANETIKY A SCIENTOLOGIE

Jak jsem potkal Dianetiku

Chci se s Vámi podělit o svůj životní příběh. Už jsem ani nedoufal, že by se dalo na mém životě něco změnit a zlepšit.

Před mnoha a mnoha roky, za hlubokého socialismu, jsem se snažil něco se sebou dělat. Příčinou mého rozhodnutí byly různé psychosomatické potíže, bolesti, kolísavé nálady, nesoustředěnost, fobie před lidmi atp. Prostě jsem byl odtažený ze života. Nedokázal jsem žít svůj život spokojeně a úspěšně.

Od lékařů jsem žádnou účinnou pomoc nedostal. Tak jsem se rozhodl něco s tím dělat, i když tehdejší podmínky byly velice omezené. Začal jsem navštěvovat psychology a psychiatry. Absolvoval jsem velice dlouhodobě (roky) spousty psychoterapeutických skupin, sezení a technik,  hlubinnou LSD terapii, psychoanalýzu - a to vše dlouhou řadu let. Dnes tomu nemohu ani uvěřit, s jakými hroznými stavy vyvolanými těmito „léčbami“ jsem se musel potýkat v životě, v rodině, práci. Bylo to pro mě velice tvrdé, někdy až neúnosné.

Po roce 1989 se zde objevily různé tzv. duchovní směry, aktivity se zcela jinými technologiemi. Pln naděje jsem se pokoušel najít něco, co by mi pomohlo odhalit a zbavit se mých stálých potíží. Mnohé z nich jsem absolvoval a nenalezl nic účinného, co by mi pomohlo. Nebylo to tak, že jsem přecházel každou chvíli od jedné ke druhé. Naopak, zůstával jsem každé z nich dlouhodobě věrný, používal jejich technologie s očekáváním, že dojde ke změnám, ve které jsme tolik doufal. Pokud si ještě vzpomínám, tak např. to byla Silvova metoda, holotropní dýchání, různé jiné duchovní aktivity, přednášky, semináře atp.

Nechci snižovat jakkoliv velkou snahu všech těch lékařů a pracovníků, se kterými jsem se setkával a kteří jistě v dobrém úmyslu toto praktikují. Chci jen říci, že i ta největší snaha někdy nestačí, aby bylo člověku pomoženo.

Všechny psychologické a psychiatrické praktiky selhávají a jsou nefunkční, nehledě na to, kolik škodlivých a potlačujících farmak nacpou do lidí. Ani různé duchovní léčitelské praktiky mě nedokázaly zbavit mých potíží.

Jelikož jsem řadu roků v důchodu, vůbec už jsem nedoufal, že ještě v tomto životě potkám něco, co mi pomůže. STALO SE!

Potom jsem objevil Dianetiku. Na základě mých špatných minulých zkušeností jsem byl velice opatrný a nedůvěřivý. Asi jeden rok jsem chodil okolo a ověřoval si ji.

Teď mohu nahlas a zodpovědně prohlašovat, že techniky Dianetiky fungují. A fungují neuvěřitelně dobře!!! Dají se aplikovat na každého, nehledě na to, zdali se jedná o děti nebo starce! A to velice úspěšně!

Nevím, čemu mám poděkovat, že jsem Dianetiku (a následně Scientologii) potkal, protože jejich používáním jsem odhalil a objevil většinu příčin mých problémů.  Stále prostřednictvím této technologie objevuji a poznávám dosud netušené a neuvěřitelné věci a díky tomu dnes funguji a žiji jinak než po celý svůj život. Dívám se na sebe, druhé, život a svět zcela jinak než předtím. Více kontroluji své tělo a jsem příčinou mnoha věcí, které jsem dříve nezvládal. Díky Dianetice jsem zvládnul velice ošklivou záležitost, rakovinu. V dianetickém auditingu jsem objevil příčinu této rakoviny, proč vznikla. Prvně v životě jsem vzal odpovědnost za své tělo. Rakovina je pryč! Podobně jsem zvládnul jinou záležitost, týkající se velice skrytého vznikajícího nádoru v tlustém střevu. Odešly i jiné tzv. chronické potíže.

Zjistil jsem mj. a dnes naprosto vím, že my lidé chodíme k doktorům pouze s následky svých různých potíží a nemocí, ale ne s příčinami!

Doktoři nám léčí následky, a ne NE PŘÍČINY! Oni příčiny neznají!

Tím se stávají naše potíže a nemoci tzv. chronickými. Též jsem mj. objevil, KDO A CO JSEM! Proč tady jsem, co je posláním a smyslem života! Už nemám strach ze smrti, protože teď vím, že jsem duchovní nesmrtelná bytost!

Tahle technologie Dianetiky a Scientologie neuvěřitelně umožňuje jít a podívat se (když je třeba) daleko a hluboko do své minulosti, kdy se člověk podívá na všechny příčiny svých různých potíží a problémů, kdy některé vznikaly v minulých zrozeních a minulých životech. Ano, jsou to všechno jakési spojnice dosud nezpřetrhané, které člověka ovlivňují v tomto životě a ničí mu život. Když se na ně zpětně podívá, přestávají mít na něho negativní vliv!

Stále objevuji prostřednictvím této technologie nové a nové věci a skutečnosti, mj. to, že každý máme v sobě hluboce skryté a netušené schopnosti a možnosti, které můžeme převést a využívat ve prospěch,  kvality svého života a ku pomoci druhým.

Jsou to velice vzrušující a dobrodružné „výlety“ do vlastní minulosti, ze kterých se člověk vrací vždy obohacen novými objevy a daty, stává se větším a schopnějším, protože objevil, poznal a VÍ. A když ví, tak VÍ.

Už nemusím a nechci být závislý na různých informacích od tzv. „autorit“ a expertů přes tyto věci, protože jsou zkreslené, falešné a neobjektivní.

Poznal jsem hodně lidí, kteří tuto technologii používají a výsledky úspěšně aplikují ve svých rodinách, práci a životě.

Velice chci tímto poděkovat jediné autoritě, kterou uznávám a velice si jí vážím, panu L.Ronu Hubbardovi, zakladateli Dianetiky a Scientologie za to, co pro mě a celé lidstvo udělal. Připravil, jako jediný z celé lidské existence, cestu VEN, z toho bludného labyrintu, ve kterém člověk a celé lidstvo vězí a trčí jako v pasti, aniž si to uvědomuje!

Ta cesta VEN je přesně vyznačena jeho technologií, stačí se rozhodnout a jít…!

Antonín Bartl, 73 let, Plzeň
E-mail: antonin.bartl@centrum.cz


Co mi dal auditing

„Po auditingu se cítím mnohem lépe. Každopádně vím, že to co dělám, má smysl a že to nedělám jen pro sebe. Cítím se tak, že chci převzít „taktovku“ nad svým životem.“ -  Marcel B., Praha
 
„Mám takový pocit, že můj pocit z auditingu se ani nedá na tomto kusu papíru popsat, protože je tak velký a skvělý. Můj problém, který se vyřešil díky auditingu (a vlastně se jen potvrdilo, že tato metoda funguje) byl tak velký, že normálním přístupem k věci jakým jsem před tím postupoval a jednal v životě bych akorát tak můj problém zhoršoval. Teď se dívám na všechno s otevřenou myslí a řeším vše v naprostém klidu. Věřím této metodě a uznávám toho, kdo na ní přišel - je skvělá!“ - René M., Praha
 
„Auditing mi přinesl ty nejzásadnější změny v životě! K LEPŠÍMU!!!“ - Jaroslav K., Praha
 
„Z dnešního auditigu mám velmi dobrý pocit. Stále víc a víc si uvědomuji, co auditing může člověku dát. Jak se mi události, které jsme auditovali zdají být malicherné. Já (jsem) si jen víc a víc uvědomuji, jak se nemá druhé osobě nic vnucovat. Já to všechno věděla jen jsem to nerespektovala. Nyní už vím. Děkuji auditorovi.“ - Miloslava K., Děčín
 
„Auditingem jsem se zbavil asi tak těch nejšerednějších zážitků od dětství až doposud. Přestože vím, že nábojů v mé reaktivní mysli je stále dost, cítím se o dost svobodnější, volnější a ochotnější riskovat. Teď si málokdy připustím situaci, která vypadá jako problém, ve skutečnosti však problémem není. Poprvé jsem pocítil hrdost na své vzdělání, na své jméno, na svůj fyzický vzhled. I kdyby se mi nepodařilo už nic jiného (věřím, že dokážu víc), díky auditorovi jsem se tak zbavil přibližně patnáctileté závislosti na kapkách Sanorin. Děkuji.“ -  Ing. Josef Š.,Praha
 
„Nevím, co bych napsal, protože to, co se se mnou stalo po auditingu bych mohl vyprávět do nekonečna. Prostě se to musí vyzkoušet a zažít. Jsem úplně uvolněný plný pohody a klidu a mám v sobě nepředstavitelnou energii do života. Je to perfektní a chtěl bych pokračovat do stavu CLEAR! Děkuji Dianetickému centru, svému auditorovi a všem ostatním.“ -  Jan B.,Praha - Západ
 
„Ve své práci jsem efektivnější, život prožívám intenzivněji. Ještě lépe rozumím záměrům lidí ve svém okolí. Zjišťuji, že mám zaměstance a řadu starých známých. Řada věcí se jakoby zázračně a samovolně daří a atmosféra okolo mě je uvolněná. Nacházím rychle řešení.“ -  Zdeněk M., Brno


Co mi daly dianetické a scientologické kurzy

„Kurz Integrita a osobní hodnoty mi přinesl větší porozumění mého života. Dal mi možnost být větší příčinou v mém rozhodování o tom, co je dobré a co ne. „ - Jan K.

„Uvědomil jsem  si, že existuje „metoda,“ která opravdu může člověku pomoci v jeho životních problémech způsobených nevědomými, skrytými faktory. Jsem přesvědčen, že tato dianetická metoda dokáže odhalit všechny skryté stíny v člověku a osvobodit ho od nich.“ - Jiří G.

„Pochopil jsem, že studium je obrovsky mocná věc, kterou v žádném případě člověk nesmí podceňovat! Je to brána do věčnosti.“ - David K.

„Jsem ráda, že jsem se rozhodla nastudovat Asisty (kurz pomoci při nemocech a zraněních). Cítím se nejen bohatší o další cenné informace, ale hlavně mě těší pocit, že mohu pomoci jiným lidem od jejich nesnází, které jim znepříjemňují život.“ - Věra C.          

„Po Komunikačním kurzu jsem si uvědomil, kde dělám chyby při komunikaci. Co jsem se zde naučil, budu používat v praxi. Cítím se moc dobře, protože vím, že umím komunikovat daleko lépe než dříve.“ - Stanislav M.

„Absolvoval jsem kurz Jak překonat vzestupy a pády v životě. Tento kurz mě naučil, jak se učit a zároveň poznávat lid. Mohu se mezi nimi lépe pohybovat a vím, jak se chovat.“ - Karel P.

„Po kurzu Integrita a osobní hodnoty jsem dosáhl většího pochopení sebe sama. Cítím se úzce zodpovědný za svoje činy. Mám mnoho otázek, které musím promyslet.“ - Pavel J. S.

„Osvojil jsem si některé techniky pro lepší vedení komunikace a poznal jsem, že mohu komunikaci sám řídit.“ Josef P.

„Díky kurzu Jak překonat vzestupy a pády v životě si dokážu vysvětlit své nevysvětlitelné vzestupy a pády ve svém životě, ve kterém jsem šel občas dolů a pak nahoru. Je dobré rozumět tomu, proč se tyto věci dějí, a umět na ně správně reagovat.“ - Filip Š.

„Mám poznání, že sdělením svých činů a názorů se mohu stát svobodnějším a přispět ke svobodě i ostatních v mém okolí.“ - Josef P.

„Po studiu kurzu Integrita a osobní hodnoty vím, jak se zbavím špatných věcí ze své mé minulosti, a již se s nimi nemusím tolik trápit. Můžu pokračovat ve svém životě s lepším svědomím a  uplatňovat znalosti z tohoto kurzu. Zaměřím se více na etiku, a svou pravdu nenechám se utlačovat a znepříjemňovat si život.“ - Petra Ch.     


Tisková kancelář Scientologické církve pro ČR a SR, c/o Dianetické centrum Praha, Jindřišská 7, 110 00 Praha 1,
Tel.: (+420) 221 111 131-2, fax: (+420) 224 222 545
E-mail: scientologie@scientologie.cz, www: http://www.scientologie.cz/tisk

 

NAVRCHOLU.cz