0
 • 0
  0
  0
 • Výsledky Scientologie
  0
  0
  Buďte informováni!
  Do níže uvedeného políčka napište svoji e-mailovou adresu a budete pravidelně dostávat nejnovější informace.
   6. 1. 2010 - Evropa

  Scientologická církev ve Španělsku získala status sociální neziskové organizace a byla osvobozena od DPH.

  Dne 14. prosince obdržela Scientologická církev ve Španělsku dopis od španělského Ministerstva ekonomiky a financí, ve kterém jí přiznává status „sociální neziskové organizace“ (pozn.: v ČR je ekvivalentem veřejně prospěšná organizace).

  Uznání „sociální nezisková organizace“ se uděluje na základě ověření, že byly splněny všechny požadavky španělského zákona o DPH (zákon č. 37 z roku 1992) s ohledem na osvobození od DPH.

  Díky tomuto uznání má církev osvobozeny od DPH služby, které poskytuje svým členům a komukoli, kdo si přeje dostat pomoc prostřednictvím náboženských a sociálních služeb Scientologické církve.

  „S představiteli španělské vlády máme výborné vztahy,“ řekl Ivan Arjona, zástupce Scientologické církve ve Španělsku. Dále řekl: „Jsme velmi potěšeni skutečností, že naše aktivity byly nakonec uznány jako to, čím skutečně jsou: aktivity, které pomáhají zlepšovat společnost; aktivity, které pomáhají lidem zjistit, kdo skutečně jsou, obnovit morální a etické zásady a tím způsobují všeobecné zlepšení společnosti.“

  Kromě toho, co vyžadují ostatní články výše zmíněného zákona o DPH, se v článku 20 praví:
  Článek 20, bod 3: Co se týče tohoto článku, za sociální organizace se považují takové, jež splňují následující předpoklady:
  1. Jsou neziskové. A pokud by nějaký zisk měly, věnují takto získané prostředky na rozvoj aktivit takové povahy, jako jsou ty, jež byly od daně osvobozeny.
  2. Pozice prezidenta, patrona nebo zástupce organizace musí být neplacená a tito lidé nesmí mít osobní zájem na využívání hospodářských výsledků pro sebe nebo nějaké prostředníky.
  3. Členové, účastníci a osoby podílející se na právech – nebo ve vedení – a jejich partneři a pokrevní příbuzní, dokonce i příbuzní v řadě pobočné nemohou být hlavními příjemci služeb osvobozených od daní ani mít nějaké zvláštní výhody při přijímání těchto služeb.

  Scientologické náboženství se do Španělska dostalo v 60. letech díky jeho zakladateli L. Ronu Hubbardovi.

  První organizace církve byla ve Španělsku otevřena v roce 1980 v Madridu a další o rok později v Barceloně. Dnes má Scientologie ve Španělsku 12 církevních organizací, misí a skupin. Dále působí ve Španělsku také organizace na zlepšování společnosti.

  Scientologie má dnes více než 8000 církevních organizací, misí a skupin ve 165 zemích. Scientologové po celém světě, stejně tak jako ve Španělsku věnují mnoho hodin a energie sociálním aktivitám, jako jsou vzdělávací program „Španělsko bez drog“, vzdělávací programy o lidských právech ve veřejných a soukromých školách a boj proti porušování lidských práv na poli duševního zdraví.

  Oficiální uznání scientologického náboženství přibývají. V posledních čtyřech letech to byla tato: rozsudek Evropského soudu pro lidská práva; status veřejně prospěšné organizace v Jihoafrické republice; uznání jako bona fide náboženství v Portugalsku a Španělsku v roce 2007; v Argentině v roce 2008 a nyní uznání španělského Ministerstva ekonomiky a financí v prosinci 2009.
   
  Pro více informací ohledně Scientologie navštivte www.scientologie.cz nebo ohledně právního postavení Scientologie v Evropě  www.scientology.org

  NAVRCHOLU.cz