0
 • 0
  0
  0
 • Výsledky Scientologie
  0
  0
  Buďte informováni!
  Do níže uvedeného políčka napište svoji e-mailovou adresu a budete pravidelně dostávat nejnovější informace.
   25. 4. 2015 - Evropa

  SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ IDEÁLNÍ ORGANIZACE SE ZŘETELNÝM ŠVÝCARSKÝM CHARAKTEREM

  Švýcarsko je již dlouho proslulé svou mimořádnou řemeslnou kvalitou a to od hodinek přes kapesní nože až po kulinářské delikatesy, které mu závidí celý svět.

  A v souladu s nekompromisním důrazem na kvalitu se pro vděčnou veřejnost otevřely brány první scientologické ideální organizace ve Švýcarsku. Stalo se tak v sobotu při slavnostní ceremonii v malebném švýcarském městě Basileji, které se zúčastnila řada hodnostářů.

  Nejnovější ideální organizace scientologické církve našla své místo v zátočině řeky Rýna v pohraniční oblasti tří států: Francie, Německa a Švýcarska. Slavnostního otevření se kromě scientologů z různých švýcarských kantonů zúčastnili také ti, kteří přijeli z Francie, Německa a Itálie.

  Aby podtrhl význam tohoto okamžiku, shrnul předseda rady Centra náboženské technologie pan David Miscavige význam celé události ve svém proslovu k veřejnosti, když uvedl, že toto nové sídlo dává frázi „vyrobeno ve Švýcarsku“ „zcela novou definici“.

  Pan Miscavige pokračoval: „A tak se nyní dostáváme k rozhodujícímu okamžiku evropské historie. K okamžiku, kdy slavnostně přestřihneme pásku nové ideální organizace, což je signálem nové éry tolerance, bratrství, porozumění a duchovní síly. Dechberoucí okamžik, který nebude nikdy zapomenut, dokud bude slunce zářit na obloze a planety se budou otáčet.“

  Basilejská ideální organizace stojí na ulici Burgfelderstrasse, jen několik bloků od švýcarsko-francouzské hranice, ve čtvrti Velká Basilej-Západ. Budova o ploše více než 4.600 m2 je v typicky švýcarském moderním stylu a nachází se jen pár minut od centra města. Budou se zde poskytovat scientologické služby a také skýtá prostory k různým společným akcím v místě, kde se sbíhají hranice tří států.

  Otevření této ideální organizace je dalším v řadě a svědčí o prudkém růstu tohoto náboženství v mezinárodním měřítku, kdy vznikají další nové ideální organizace na každém kontinentě, což vedlo k nebývalé expanzi v posledních deseti letech.

  K scientologům a představitelům Církve se v sobotu připojily významné osobnosti ze všech úrovní švýcarské kulturní scény. Mezi jinými Robert Mesey z Federálního soudu Švýcarska; Dr. Johann Bauer, zastupující lékařskou fakultu univerzity Ludwiga Maximiliana; Ayhan Seker, předsedající Kulatého stolu náboženství v Basileji; a konečně Marco Pulver, výkonný ředitel firmy Implenia Švýcarsko-severozápad.

  Pan Mesey snad nejlépe shrnul ducha události, když řekl: „Váš zakladatel L. Ron Hubbard jednou předpověděl, že ,toho dne, kdy budeme moci jeden druhému plně důvěřovat, nastane na Zemi mír‘. Dnes se pro lidi v Basileji stala Bergfelderstrasse ,Cestou ke štěstí‘, řečeno slovy ze skvostné knihy vašeho zakladatele.“

  Pan Seker umístil svým pozorováním ideální organizaci do prostředí města rozmanitých komunit, když řekl: „Basilej je multikulturní město. Mnoho našich rozmanitých náboženských komunit praktikuje svobodně vlastní náboženství a dobře spolupracuje. Proto žiju rád tady, v tomto centru tolerance. Ve skutečnosti střežíte nedotknutelnost náboženské tolerance a vlastním příkladem ji podporujete. Tím, že to děláte, udržujete planoucí pochodeň náboženského respektu v našem městě.“

  Dalekosáhlá humanitární zodpovědnost, kterou otevření ideální organizace představuje, nechyběla ani u dr. Bauera, který zdůraznil: „Tato ideální organizace je baštou všech sociálních programů. Ano, otevřením této ideální organizace přebíráte zodpovědnost za to, abyste z ní vytvořili baštu toho nejlepšího v Basileji. A máte moji naprostou důvěru, že to dokážete.“

  „Obdivuji vaše programy,“ dodal ve svém projevu pan Pulver, „ať už jde o čištění ulic ve jménu Cesty ke štěstí, nebo o aktivní pomoc s osvětou, aby mladí lidé v Basileji byli ochráněni před zrádnými účinky drog. Ve skutečnosti tady nacházíme domov pro různé společenské aktivity, kde můžeme všichni společně pracovat na tom, abychom Basilej pozvedli.“

  Nová ideální organizace v Basileji poskytuje všem návštěvníkům možnost seznámení s Dianetikou a Scientologií, které začíná v informačním centru pro veřejnost. Najdete v něm prezentace, které sestávají z více než 500 filmů a představují myšlenky a praktiky scientologického náboženství a život a odkaz jeho zakladatele L. Rona Hubbarda.

  Informační centrum také nabízí detailní přehled mnoha humanitárních programů, které Církev sponzoruje. Mezi ně patří mezinárodní iniciativa, která šíří osvětu o lidských právech; dalekosáhlá osvěta o drogách, prevence a rehabilitační program; celosvětová síť center gramotnosti a vzdělávání; a program scientologických dobrovolných duchovních, kteří nyní představují největší nezávislou jednotku pomoci na světě.

  Centrum je pro návštěvníky otevřeno během dne i večer, aby ho mohli navštívit ve svém volnu a vracet se tak často, jak si přejí.

  Ideální organizace v Basileji se může pochlubit také kaplí, která zajišťuje kongregační setkání, včetně nedělních služeb, svateb a křtin, a plní také funkci hostitele při akcích pro komunity všeho druhu, které jsou otevřené členům všech náboženských směrů. V budově se kromě celého poschodí určeného pro scientologický auditing (duchovní poradenství) dále nachází také množství místností pro semináře a studium.

  http://www.scientology.org/david-miscavige/grand-opening-church-of-scientology-basel-switzerland.html?video-play=org-bas_tour

  NAVRCHOLU.cz