0
 • Tiskové zprávy
  0
  0
  0
 • Mr.
  0
  0
  0
 • Mr.
  0
  0
  0
 • Mr.
  0
  0
  0
 • Popis Scientologie
  0
  0
  0
 • Vyznání víry
  0
  0
  0
 • Uznání Scientologie
  0
  0
  0
 • Výsledky Scientologie
  0
  0
  0
 • L. Ron Hubbard
  0
  0
  0
 • Řekni NE drogám
  Řekni ANO životu
  0
  0
  0
 • Dobrovolní duchovní
  0
  0
  0
 • Další odkazy
  0
  0
  Buďte informováni!
  Do níže uvedeného políčka napište svoji e-mailovou adresu a budete pravidelně dostávat nejnovější informace.
   - vytisknout stránku  - vytisknout vše  - odeslat e-mailem

  POPIS SCIENTOLOGICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ

  MEZINÁRODNÍ SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV

  Mezinárodní scientologická církev (CSI – Church of Scientology International) je kalifornská nezisková náboženská organizace, která sídlí v Los Angeles a která je ústřední organizací scientologického náboženství. Poskytuje církevní vedení všem církvím, scientologickým organizacím a skupinám a provádí celkové plánování a řízení nezbytné k dalšímu šíření Scientologie ve světě.

  CSI vzdělává a poskytuje vzdělávací materiály zaměstnancům církví, jednotlivým církvím poskytuje na míru ušitou podporu a programy a v případě potřeby posílá jednotlivým církvím jako pomoc svůj vysoce vzdělaný personál. CSI rovněž provádí globální diseminační kampaně, obranu náboženství a překládá náboženské dílo pana Hubbarda do mnoha jazyků, ve kterých je Scientologie praktikována.

  Částí CSI je Golden Era Productions (zkráceně „Gold”), která vyrábí a zásobuje církev mnoha diseminačními pomůckami jako jsou filmy, videonahrávky, CD nosiče, brožury, plakáty, fotografie, umělecké předměty, reklamní spoty pro rádio a televizi, celovečerní filmy a hudební nahrávky.

  Gold pro církevní účely zpřístupnil většinu z 3000 nahraných scientologických přednášek pana Hubbarda (včetně transkriptů) pomocí mixování, střihu a opětovného záznamu na vysoce kvalitní kazety. Gold rovněž vyrábí e-metry, které jsou pro praktikování tohoto vyznání nezbytné.

  CSI jako ústřední organizace scientologického náboženství zajišťuje, že všechny scientologické církve a (skrze SMI) scientologické mise v náboženské struktuře fungují koordinovaně, aby bylo dosaženo cílů Scientologie ve velké míře. Každá scientologická církev a mise se řídí určitými jednotnými praktikami, které mají své kořeny v náboženských spisech a tradici.

  Scientologie zavedla systém získávání finančních prostředků, který je založený na požadování určitých příspěvků za dané náboženské služby, a který je obdobný systému získávání finančních prostředků používaného v židovském, mormonském, protestantském, katolickém, zen-budhistickém a hinduistickém náboženství. Členové Scientologické církve tím, že finančně přispívají na auditing a vzdělání, zároveň přispívají na podporu a expanzi svého náboženství. Tyto příspěvky tvoří téměř veškerou finanční podporu, kterou církev přijímá, a jsou nezbytné pro samotné přežití náboženství.

  Výše příspěvků v scientologických církvích byla stanovena CSI podle následujících kritérií: 1) poskytnutí prostředků na další šíření technologie a růst náboženství jako celku, 2) zajištění, že církve a mise, které se starají o veřejnost, jsou schopny hradit provozní náklady a zůstávají životaschopné a mohou dál růst, 3) povzbuzení členů církve, aby se vzdělali jako auditoři, aby se zvýšil počet lidí, kteří dosáhnou duchovní spásy, která je dosažitelná pouze auditingem a 4) zpřístupnění veškeré scientologické náboženské technologie obyčejným lidem.

  Plánované náboženské projekty a navrhované finanční výdaje církve dalece převyšují stávající finanční prostředky církve a prakticky veškeré investice jdou na provozní náklady a zařízení používaná výlučně církevními organizacemi pro realizaci náboženských projektů.

  Příspěvky, které jsou obdrženy od členů církve, ukládají místní scientologické církve na bankovních účtech spolu s prostředky pro běžný provoz. Malou část těchto financí posílají tyto scientologické církve CSI a zbytek – většina příjmů církve – je použita na aktivity této církve. CSI používá přijaté finanční prostředky k financování projektů a aktivit, ze kterých má prospěch celá struktura Scientologické církve. Tyto prostředky rovněž podporují aktivity církve k zajištění blaha a reformy společnosti.

  Scientologové nejsou v církvi zaměstnáni pro osobní finanční zisk. CSI a všechny církevní organizace, které jsou nad úrovní organizací třídy V v náboženské struktuře, jsou obsazeny členy náboženského řádu Sea organization (v překladu Námořní organizace). Jeho jméno pochází ze skutečnosti, že byl poprvé založen na palubě námořních lodí koncem 60. let minulého století. Členové Sea organization vstupují do náboženského řádu, žijí ve společných ubytovnách a jedí ve  společných jídelnách, které poskytuje církev. Dostávají malý příspěvek týdně – v současné době $50 dolarů – a příležitostně menší bonusy. Platy zaměstnanců církví třídy V a misí jsou obdobně skromné. Žádná soukromá osoba nebo soukromá zájmová skupina nemá z finančních prostředků církve žádný prospěch.

  Existuje mnoho způsobů, jak se člověk může účastnit auditingu nebo vzdělání a dalších služeb církve, aniž by musel hradit stanovené příspěvky.

  Scientologické církve se věnují charitativnímu auditingu. A také, členové církve, kteří jsou vzdělávání jako auditoři, musí jako součást svého výcviku auditovat ostatní a většina takového auditingu je poskytována bez nároku na odměnu. V mnoha případech se členové církve auditují navzájem – člověk takto může obdržet většinu svého auditingu.

  Jednotlivci, kteří se připojili k personálu církve, dostávají bezplatný auditing a vzdělání v rámci své smlouvy.

  Ti, kteří jsou vzděláni jako auditoři, ale nejsou zaměstnáni v žádné scientologické církvi ani misi, obecně dodávají bezplatný auditing svým přátelům a rodině a jsou v tom církví povzbuzováni. Scientologičtí auditoři také pomáhají nemocným, zraněným nebo traumatizovaným osobám, a to jak individuálně, tak organizovaně pod hlavičkou místní církve v dobách široké potřeby, jako jsou např. kalamity.

  Scientologie aktivně hledá nové členy, aby dosáhla svého cíle vytvoření nové civilizace. Lidi jsou seznamováni se Scientologií skrze stávající scientology. Ti, kteří tímto způsobem pomáhají, jsou nazýváni „polní členové personálu” a dostávají provizi z příspěvků vybraných za auditing a vzdělání, která je vyplácena v okamžiku, kdy osoba započne příslušnou náboženskou službu.

  Scientologické církve a mise jsou otevřeny široké veřejnosti, která se zde o tomto náboženství může dozvědět více. V církvích se pořádají dny otevřených dveří, prohlídky, přednášky a promítají se úvodní filmy, a to pro všechny, kteří se chtějí o Scientologii něco dozvědět.

  Hlavní aktivitou při rozšiřování scientologické víry je prodej knih pana Hubbarda; hlavně Dianetiky: Moderní vědy o duševním zdraví. Církev zjistila, že lidé, kteří si přečetli jednu z knih pana Hubbarda, mají často zájem dozvědět se více o dianetických a scientologických duchovních technologiích. Z tohoto důvodu církev podporuje prodej úvodních náboženských knih pana Hubbarda v nejvyšší možné míře.

  Církev zpřístupňuje veškerá náboženská díla pana Hubbarda sestavováním, přepisováním, překládáním a vydáváním psaného slova a přednášek pana Hubbarda o Dianetice a Scientologii v mnoha jazycích a co možná největšímu množství lidí. (Výjimku tvoří malý zlomek tvořený důvěrnými pokročilými úrovněmi popsanými výše.). Jsou k mání v knihkupectvích otevřených ve všech církvích a ceny jsou stanoveny tak, aby byly tyto publikace dostupné široké veřejnosti, ale současně poskytly vydavatelství církve dostatečné finanční prostředky pro další přežití, k doplnění zásob a pro rozšiřování, aby bylo postaráno o stále rostoucí náboženskou obec.  <<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  >>
  NAVRCHOLU.cz